ျပည္တြင္းကလယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႔ ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ေတြအေပၚသာမွီခုိေနရျပီး အဲဒီႏုိင္ငံေတြက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းေတြကုိထိခုိက္မႈေတြျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သိရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားရဲ႔ ထြက္ကုန္သီးႏွံေတြ ေစ်းေကာင္းရရွိေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ခုိင္မာေသာ ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ရွာေဖြေပးနုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး  ဇြန္လ၁၆ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေ၀းမွာ ေစတုတၳရာ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္လြင္ေအာင္ကေမးျမန္းခဲ႔တာကုိ စီးပြားေရးနွင္႔ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ေျဖျကားခဲ႔တာပါ။

 ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အခုႏွစ္မ်ားအတြင္းပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ ပုိမုိရရွိလာေသာ္လည္းလယ္ယာ ထြက္ကုန္ေတြဟာ အထြက္ႏႈန္းနိမ့္က်တာေတြ၊ကုန္က်စရိတ္ျကီးျမင္႔တာေတြ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြး ေလ်ာ႕နည္းတာေတြ၊၀ယ္ယူသုိေလွာင္သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးရာမွာ စရိတ္အလြန္ ႀကီးမားတာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရျပီး ေစ်းကြက္လုိအပ္ခ်က္ကုိလဲအခ်ိန္မွီတင္ပုိ႕နုိင္စြမ္း နည္းပါးတာေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ျပည္တြင္းက လယ္ယာက႑ဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ ပုိ႔ကုန္ေစ်းကြက္ အားေကာင္းလာေရးအတြက္ ေငြေၾကးအရင္္းအႏွီးနည္းပညာ အေထာက္အပံံနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္အတြင္းအျခားျပည္ပေစ်းကြက္ေတြကုိရွာေဖြရာဆန္တင္ပုိ႕နုိင္ဖုိ႔ကမ္ၻာ ဆန္ေစ်းကြက္အထိ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး နွမ္းမ်ိဳးစုံတင္ပုိ႕မူကုိလဲ ကုိရီးယား၊စင္ကာပူ၊ဂ်ပန္ အပါအ၀င္၁၂ႏိုင္ငံကုိ တုိးခ်ဲ႔တင္ပုိ႕ႏိုင္ခ့ဲျပီးဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံေတြကုိ ပဲတင္ပုိ႕ႏုိင္ဖုိ႕နဲ႔ ေစ်းကြက္အခုိင္အမာရရွိေရးအတြက္စမ္းသပ္စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ႔၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္(၆.၄၉)သန္းကုိ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကုိတင္ပုိ႕ႏုိင္ခဲ႔ျပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂ဒသမ၉ဘီလီယံေက်ာ္ အထိရွိတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

Related News