မူးယစ္ေဆး၀ါးဆိုးက်ဳိးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ဇြန္လ(၁၄)ရက္က လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္လ (၂၆)ရက္ မွာ က်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေဟာေျပာပြဲေတြ ျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို ့သိရပါတယ္။ ေဟာေျပာပြဲကို လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းက ဦးစီးက်င္းပေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဟာေျပာပြဲမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အႏၲရာယ္နဲ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူေတြကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ အသိပညာေပးမႈေတြလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ရပ္ကြက္ေတြနဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေနရာ ေတြမွာလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေပးတာေတြ လိုက္လံေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၆)ရက္မွာ က်ေရာက္မယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးမႈနွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းေတြနဲ ့ျမိဳ ့နယ္ေတြမွာပါအသိပညာေပးတာေတြအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲတာေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လို႕႔ သိရပါတယ္။ 

 

Related News