ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း တုိင္တန္းခ်က္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ ရရွိခဲ႔တယ္လုိ႔ ျမန္မာနုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္က ဇူလုိင္လ(၁၇)ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာပါ။ 

ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ျပီးခဲ႔တဲ႔  ၂၀၁၈ခုနွစ္အတြင္း တုိင္တန္းခ်က္(၃၂၈၁)ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ရာ  ဒီထဲကမွ (၁၀၄၂)မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းမ်ားထုိင္ျပီး သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသိုု႔ အေၾကာင္း ၾကားျခင္း၊ တိုင္တန္းသူမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ကြင္းဆင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းႏွင့္ ကာယကံရွင္အမႈပိတ္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကုိ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း တုိင္းတန္းခ်က္ေတြထဲကေန အေၾကာင္းျပန္ ၾကားေပးနုိင္ခဲ႔တဲ႔ (၁၀၄၂)မႈထဲကမွ ေျမယာအျငင္းပြားမႈက (၂၅၅)မႈနဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆံုးက ရဲမႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တုိင္တန္းခ်က္ (၁၃၇)မႈ၊ တတိယအေနနဲ႔ တရားေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တုိင္တန္းခ်က္(၁၂၅)မႈ ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္(၂၀၁၈) ခုနွစ္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးနုိင္ခဲ႔တဲ့အထဲမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးက အမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးက မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဟာ လက္ရွိမွာ အဖြဲ႔၀င္(၁၀)ဦးနဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းျပီး  ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ လာမယ့္ ဇူလုိင္လ(၂၂)ရက္ ေနာက္ဆုံးထားျပီး အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ဖုိ႔ ေတာင္းခံထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News