ဇူလိုင္လ(၁၆)ရက္ဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔ရဲ႕အထြဋ္အျမတ္ထားရာဝါဆိုလျပည့္ေန႔ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီ ေတာ္မွာ ၀ါဆိုလျပည့္(ဓမၼစၾကာအခါေတာ္)ေန႔ႏွင့္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ၀ါဆိုသကၤန္းဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ဟာ ဘုရားေလာင္းပဋိသေႏၶတည္တဲ့ေန႔၊ဘုရားေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၱမင္းသားေတာထြက္ေတာ္ မူတဲ့ေန႔လည္း ျဖစ္သလို ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ ပဥၥဝဂၢီ (၅) ပါးတို႔ကို ဓမၼစၾကာတရားဦးေဟာ ၾကားေတာ္မူတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ကို ဓမၼာစၾကာအခါေတာ္ေန႔ လို႔လည္းေခၚဆုိသတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ၀ါဆိုလၿပည့္ေန႔မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြဟာ ၀ါဆုိပန္းကပ္လွဴတာ၊ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴတာ၊ လွဴဖြယ္၀တၱဳအစုစုကိုလွဴဒါန္း ကုသိုလ္ျပဳၾကတာ၊ ၀ါတြင္းဥပုသ္သီတင္းေဆာက္ တည္တာအျပင္ဘုရားသြား အလွဴျပဳတာေတြ၊ကုသိုလ္ျပဳတာေတြလုပ္ေဆာင္ခဲ့ႀကပါတယ္။

၀ါဆိုလျပည့္ေန႔(ဓမၼစၾကာအခါေတာ္ေန႔) သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးမွာမနက္ပိုင္းကတည္းကသီလခံယူပြဲ၊ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ရွိ၀တ္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဓမၼစၾကာရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲနဲ႔ ေစတီေတာ္ႀကီးကိုလက္ယာရစ္လွည့္လည္ၿပီး ေစတီေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ရုပ္ပြားေတာ္(၈)ဆူကိုပိုးဖဲသကၤန္းေတာ္မ်ားဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယခုႏွစ္၀ါဆိုလျပည့္ေန႔မွာ သီရိမဂၤလာကမာၻေအးေစတီေတာ္ကို ဘုရားဖူးလာေရာက္သူေတြယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားၿပားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

 

Related News