သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယုိယြင္းပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ေႏြရာသီတြင္ ထူးျခားစြာျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျပီး အနာဂတ္နုိင္ငံေတာ္နွင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္နွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရးတုိ႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆုိးရြားစြာထိခုိက္ပ်က္စီးနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္အားျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိကုိ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ဇူလုိင္လ၁၅ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းခဲ႔တာပါ။ အဆုိကုိယခုလက္ရွိနုိင္ငံရဲ႕သစ္ေတာအျခအေနေတြ၊ ၾကဳံေတြ႔လာေနရတဲ႔  သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေျပာင္းလဲလာမႈေတြကုိ အားလုံးသိျမင္ေနၾကျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အေလးအနက္ထားသင္႔တာေၾကာင့္ အဆုိကုိတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းကေျပာပါတယ္။

ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းတင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ အထက္ပါအဆုိကုိ ဆင္ေပါင္၀ဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနထက္၀င္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အတြက္ေထာက္ခံတင္ျပခဲ႔ပါတယ္။ ယခုအဆုိမွာ အနာဂတ္နုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ သဘာ၀ ၀န္းက်င္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ေပၚေစလုိျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းနွင့္အတူ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေတြကုိေလွ်ာ့ခ်ေစလုိျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိးရြာစြာထိခုိက္ ပ်က္စီးနုိင္မႈေတြကုိ  ဥပေဒနွင့္အညီျပန္လည္ကုစားလုိျခင္းစတဲ႔ အခ်က္ေတြကုိေတြ႔ရွိရတယ္လုိ႔ ဦးေနထက္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ယုိယြင္းပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ေႏြရာသီတြင္ ထူးျခားစြာျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ့ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာမႈႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ သုံးသပ္ျပီး အနာဂတ္နုိင္ငံေတာ္နွင္႕ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအေပၚေကာင္းမြန္ေသာပတ္၀န္းက်င္နွင့္ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစေရးတုိ႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား ဆုိးရြားစြာထိခုိက္ပ်က္စီးနုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိဥပေဒႏွင့္ အညီ ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္အားျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား စနစ္တက်အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအားတုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိကုိ ေဆြးေႏြးလုိတဲ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဇူလုိင္လ(၁၇)ရက္ေနာက္ဆုံးထားအမည္စာရင္းတင္သြင္းရမယ္လုိ႔သိရပါတယ္ ။

 

 

Related News