ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္စကစလို႔ တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္အတြင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို စီးနင္းအသုံးျပဳၿပီး ဒုစရိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္တဲ့အမႈေပါင္း(၆၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ဒုစရိုက္မႈေတြထဲ လူသတ္မႈက(၃)မႈပါ၀င္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၁၃)ၿမိဳ႕နယ္ရွိၿပီး စီးနင္းခြင့္မျပဳတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း (၃၁)ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးခြင့္မရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မစီးနင္းေစေရးကိုလည္း ပညာေပးေဟာေျပာပြဲေတြမွာ ထည့္သြင္းေဟာေျပာထားရွိၿပီး လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို စီးနင္းအသုံးျပဳၿပီး လုယက္မႈ ၊ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈေတြအျပင္ လူသတ္မႈေတြအထိ ဒုစရိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနတာေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳၿပီး ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္မႈ အေျခအေနေတြအေနနဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္စကေန (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ဇြန္လ(၁၅)ရက္ထိ တစ္ႏွစ္ခြဲ ၀န္းက်င္အတြင္း လူသတ္မႈ(၃)မႈ၊ လုယက္မႈ(၅၃)မႈ၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈ(၆)မႈ စုစုေပါင္း(၆၂)မႈရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္ေတြထဲမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းအသုံးျပဳၿပီး ဒုစရိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့မႈအျပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ယာဥ္တိုက္မႈေတြမ်ားျပားေနၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္အတြင္း ပ်မ္းမွ် တစ္လယာဥ္တိုက္မႈအမႈေပါင္း(၅၀)နဲ႕အထက္ ျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတဲ့ယာဥ္တိုက္မႈနဲ႕ ဒုစ႐ိုက္မႈေတြက်ဴးလြန္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ တရားမဝင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔လည္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာပါတယ္။

 (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳၿပီး ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္မႈအေတြအေနနဲ႔ လူသတ္မႈ(၂)မႈ၊ လုယက္မႈ(၄၃)မႈ၊ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈ (၆)မႈ၊ စုစုေပါင္း (၅၁)မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ႏွစ္စကေန ဇြန္လ(၁၅)ရက္အထိ လူသတ္မႈ(၁)မႈ၊ လုယက္မႈ(၁၀)မႈ ၊ စုစုေပါင္း (၁၁)မႈျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ယာဥ္တိုက္မႈေတြအေနနဲ႔  ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္စကစလို႔ တစ္ႏွစ္ခြဲ၀န္းက်င္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေပါင္း(၉၀၀)နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ(၂၈၀)ေက်ာ္၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ(၁၂၀၀)၀န္းက်င္ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News