ေဆးတကၠသိုလ္မွာ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေဆးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ခႏၶာေဗဒသင္ၾကားရာမွာ အေထာက္အကူျပဳဖို႔ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းလိုတယ္ဆိုရင္ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ရန္ကုန္က ခႏၶာေဗဒဌာနရံုးခန္းမွာ သြားေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီးတဲ့ မည္သူမဆို သြားေရာက္လွဴဒါန္းႏုိင္ျပီး မိဘေဆြမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အလွဴရွင္ေတြ ကြယ္လြန္ျပီးမွ ခႏၶာကိုယ္ကို ေဆးတကၠသိုလ္၊ ခႏၶာေဗဒဌာနက လႊဲေျပာင္းလက္ခံရယူတာျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္ဟာ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ ကြယ္လြန္တာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျပီး ေသဆံုးတာ၊ မႈခင္းတစ္္စံုတစ္ရာနဲ႔ ေသဆံုးတာ ဒါမွမဟုတ္ ကင္ဆာေရာဂါခံစားရျပီး ေသဆံုးတာဆိုရင္ အဲ့ဒီခႏၶာကိုယ္ကို လက္မခံဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ေဆးတကၠသိုလ္က လွဴဒါန္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတြကို ေဆးစိမ္သိမ္းဆည္းထားျပီး ဒုတိယႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ခႏၶာေဗဒ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားရာမွာ အသံုးခ်သလို၊ ဘြဲ႕လြန္ေက်ာင္းသားေတြ ခြဲစိတ္ပညာရပ္ ေလ့လာရာမွာလည္း အသံုးခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလွဴဒါန္းမႈက ဆရာဝန္ျဖစ္လာမယ့္ သူေတြကို သင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳတဲ့ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းမႈျဖစ္ပါတယ္။

လွဴဒါန္းလာတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတြကို ေဆးစိမ္တာက ႏွစ္မ်ိဴးရွိျပီး ေဖာ္မလင္ထိုးျပီး သိမ္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္က ေလးငါးႏွစ္ကေန ဆယ္ႏွစ္ အထိခံတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ေဖာ္မလင္နဲ႔ ေဆးစိမ္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ေတြကို ဒုတိယႏွစ္ ေဆးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္ အသံုးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေဆးစိမ္နည္းက ေဖာ္မလင္အနည္းငယ္ကိုသာသံုးျပီး အျခားဓာတ္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေရာေႏွာကာ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ အႏုတ္ ၁၈ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္နဲ႔ သိမ္းဆည္းတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ သိမ္းဆည္းနည္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က ေပ်ာ့ေျပာင္းျပီး ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ေတြ ေလ့က်င့္တာနဲ႔ ေဆးသုေတသနလုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္တုိင္း  ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊ ခႏၶာေဗဒဌာနကို ခႏၶာကိုယ္လာေရာက္လွဴဒါန္းမႈေတြက ေထာင္ခ်ီျပီး ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွဴရွင္ေသဆံုးမွသာ လွဴဒါန္းျပီးတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ကို လႊဲေျပာင္း လက္ခံရရွိတာျဖစ္လို႔ တစ္ႏွစ္ကို ခႏၶာကိုယ္ ငါးခုကေန ဆယ္ခုအထိ အလွဴခံရရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News