ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္းစာစစ္ဌာနမွ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ(ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ)(၄၂)ဦးနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ဆရာ/ဆရာမမ်ား ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္က မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္၊အျပင္ဓမၼာ ရံုးခန္းမ မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲကို မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္းစာစစ္ဌာနမွ အက်ဥ္းက် ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ( ၇၁)ဦးဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ဒီအထဲက (၄၂) ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး  (၂)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၃) ဦး၊ (၁)ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁၁)ဦးစုစုေပါင္းဂုဏ္ထူးရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၄)ဦးရရွိခဲ့ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမေတြကိုဂုဏ္ျပဳခဲ့တဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလးဗဟို အက်ဥ္း ေထာင္မွာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္ကစတင္ၿပီး စာစစ္ဌာနဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး သင္ၾကားေရးအတြက္ ေထာင္ထဲမွာ ျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ပညာတတ္ အက်ဥ္သားေတြကို ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးခန္႔အပ္သလို၊ ပညာေရးဌာနရဲ႔ ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ အထက္တန္းျပဆရာဆရာမေတြရဲ႔ ပညာဒါန၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဆရာဆရာမေတြက လာေရာက္သင္ၾကား ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ မႏၱေလးဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၄၂)ဦးနဲ႔ ပညာသင္ၾကားေပးခဲ့ၾကတဲ့ဆရာ/ဆရာမမ်ားဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္စိုးနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေတြ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ရွိသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

 

Related News