မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလအထိ မီးေလာင္မႈ (၂၁၂) ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ခန္႔မွန္းပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သန္း (၄၉၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမီးသတ္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးေလာင္မႈေတြမွာ မီးဖိုမီး၊ေပါ့ဆမီး၊လ်ွပ္စစ္မီး၊မသမာသူရွိဳ႕မီး၊အလိုအေလ်ာက္ ေလာင္ကၽြမ္းမႈနဲ႔ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၊လ်ွပ္စစ္မီး က အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ခရိုင္အလိုက္ ျဖစ္ပြားမႈမွာ မႏၱေလးခရိုင္က(၆၆)ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အခုလို ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးေလာင္မႈေတြေၾကာင့္ အိမ္ေျခ(၂၈၆)လံုး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု(၁)ရံု နဲ႔ ဂိုေထာင္(၁၁)လံုး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ(၃)ဦး၊ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၁၉)ဦးနဲ႔ မီးေဘးဒုကၡသည္ (၇၉၈)ဦး ရွိၿပီး ခန္႔မွန္းပ်က္စီးဆုံးရွဳံးမႈတန္ဖိုး က်ပ္သန္း (၄၉၀၀၀၀) ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရပါတယ္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ မီးေလာင္မႈေတြမျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ သိုေလွာင္ေရာင္းခ်ေနတဲ့ စက္ရံု၊အလုပ္ရံု၊ သိုေလွာင္ရံုနဲ႔ ေစ်းေတြကိုစစ္ေဆးအႀကံျပဳျခင္း၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦေတြ၊ စုေပါင္းေနအိမ္ေတြနဲ႔ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြကို မီးေဘးလုံၿခံဳေရးစနစ္ တပ္ဆင္အသုံးျပဳေစဖို႔ စစ္ေဆးအႀကံျပဳျခင္း၊ အိမ္တိုင္းမီးသတ္ ေဆးဗူးထားႏိုင္ျခင္းစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေရးကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အႀကိဳအေျခခံသင္တန္း၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ေလ့က်င့္ေရးမြမ္းမံသင္တန္းေတြ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈကိုခံယူၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလအထိ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မီးေလာင္မႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News