ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက က်င္းပျပဳလုပ္ေပးတဲ့ "ေပ်ာ္ရႊင္ဆင္ႏႊဲ တိုင္းရင္းသား ရိုးရာပြဲ"ေရာင္စံုဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္လ(၁၆)ရက္က၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Pan Pacific Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက အခုလိုဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းက်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံုေလာကဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ကိုလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ယခုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ""ေပ်ာ္ရႊင္ဆင္ႏႊဲတိုင္းရင္းသားရိုးရာပြဲ"" ေရာင္စံုဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာနုိင္ငံအရပ္ရပ္က ဓာတ္ပံုပညာရွင္နဲ႔၀ါသနာရွင္ စုစုေပါင္း(၂၀၆)ဦးက ဓာတ္ပံုေပါင္း(၇၂၉)ပံုေပးပို႔ၿပီး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပံုမ်ားဟာ ျမန္မာနုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးထမ္းေတြ၊ ရိုးရာပြဲေတာ္ပံုေတြျဖစ္တယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပံုေတြကို ျမန္မာနုိင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းက ဓာတ္ပံုပညာရွင္ႀကီးမ်ားက ဓာတ္ပံုပညာျပည့္၀မႈ၊ ေခါင္းစဥ္ကိုက္ညီမႈ၊ တင္ျပဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ေခါင္းစဥ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဆန္းသစ္နိုင္မႈစတဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရဲ႕ အလင္းအေမွာင္၊ အယူအဆ၊ ရိုက္ကြင္းရိုက္ကြက္၊ ေဖာ္ညႊန္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ ဓာတ္ပံုေကာင္းတစ္ပံုရဲ႕ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔အညီ အႀကိမ္ႀကိမ္စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနဲ႔ ႏွစ္သိမ့္ဆု(၅)ဆု စုစုေပါင္း(၈)ဆုကို ဆုရဓာတ္ပံုမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

"ေပ်ာ္ရႊင္ဆင္ႏႊဲတိုင္းရင္းသားရိုးရာပြဲ"ေရာင္စံုဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏိုင္သက္လြင္နဲ႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သ႔ူဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက အခုလိုျမန္မာနိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး  ဖိတ္ေခၚဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တစ္ႏွစ္(၂)ႀကိမ္ ပံုမွန္က်င္းပျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္ဦးအစကာလေတြမွာ လြပ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပေပးရာမွာယခုဆိုရင္(၁၇)ႀကိမ္ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News