လူသားေတြရဲ႕မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္ ေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀)အတြင္းသစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္(၆၀၀)နီးပါးမ်ိဳးသုဥ္းသြားၿပီး ဒါဟာ သဘာ၀ အတိုင္းမ်ိဳးသုဥ္းမယ့္ဆိုၿပီးခန္႔မွန္း ထားတဲ့ပမာဏထက္ အဆ(၅၀၀)ေလာက္ပိုျမန္ေနတာလို႔သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀)အတြင္းသစ္ေတာေတြထဲကသစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္(၆၀၀)နီးပါးမ်ိဳးသုဥ္းသြားတယ္လို႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေလ့လာမႈတစ္ ခုအရသိရပါတယ္။ ဒီေလ့လာမႈဟာခန္႔မွန္းေျခမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္မ်ိဳးသုဥ္းသြားတဲ့သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္အေရအတြက္ကိုအ ေျခခံထားတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီပမာဏဟာငွက္ေတြ၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြနဲ႔ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါေတြအားလံုးမ်ိဳးသုဥ္းမႈေတြကိုေပါင္း စပ္မႈရဲ႕ႏွစ္ဆျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ပင္ေတြမ်ိဳးသုဥ္းမႈက သဘာ၀အတိုင္းမ်ိဳးသုဥ္းမယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားတာထက္ အဆ(၅၀၀)ေလာက္ ပိုျမန္ေနတယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြကေျပာပါတယ္။ တိရစာၦန္နဲ႔ သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္တစ္သန္းေလာက္ဟာ မ်ိဳးသုဥ္းမယ့္အေျခအေန နဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတယ္ဆိုၿပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ ေမလမွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္မွာခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ကမာၻ ေပၚကမ်ိဳးသုဥ္းသြားတဲ့သစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္အားလံုးကိုမွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕စိစစ္ေတြ႔႐ွိခ်က္က အနာဂတ္မွာမ်ိဳးသုဥ္းမႈေတြကို ရပ္တန္႔ႏိုင္မယ့္သင္ခန္းစာေတြသင္ယူႏုိင္တယ္ဆိုတာကိုညႊန္ျပေနတယ္လို႔ သုေတသီေတြကေျပာပါတယ္။ မ်ိဳးသုဥ္းသြားတဲ့သစ္ ပင္ေတြထဲမွာ ခ်ီလီစႏၵကူးပင္လိုမ်ိဳး မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အဆီေတြအတြက္ အျပည့္အ၀အသံုးခ်ရတဲ့အပင္လည္းပါ၀င္ပါတယ္။

အ ႀကီးမားဆံုးဆံုး႐ံႈးမႈေတြကေတာ့ ကြ်န္းေတြေပၚနဲ႔ အပူပိုင္းေဒသေတြမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနရာေတြဟာသစ္သားအျဖစ္အသံုးျပဳတဲ့ သစ္ ပင္ေတြေပါက္ေရာက္ရာေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြမ်ိဳးသုဥ္းရတဲ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းက ေျမလြတ္ေတြရ႐ွိေရး၊ အိမ္နဲ႔ ပရိေဘာဂေတြအျပင္ တျခားကိစၥရပ္ေတြမွာအသံုးျပဳဖို႔ သစ္ပင္ေတြကိုအလြန္အကြ်ံခုတ္လွဲေနၾကတဲ့လူသားေတြရဲ႕မွားယြင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္လို႔ သုေတသီေတြကေျပာပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ႐ွိတဲ့သက္႐ွိသတၱ၀ါေတြအားလံုးဟာ သစ္ပင္ေတြအေပၚမွီခိုေနရ တာျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴဖို႔ေအာက္ဆီဂ်င္ကိုထုတ္ေပးတဲ့အျပင္ အစားအစာအျဖစ္လည္းေပးစြမ္းႏိုင္တာပါ။ သစ္ပင္ေတြကိုအစားအ စာနဲ႔ ဥဥဖို႔အသံုးျပဳရတဲ့အင္းဆက္ပိုးမႊားတို႔လိုသက္႐ွိသတၱ၀ါေတြဟာ သစ္ပင္ေတြမ်ိဳးသုဥ္းမႈေၾကာင့္ သူတို႔လည္းအဆင့္ဆင့္မ်ိဳး သုဥ္းေစႏုိင္ပါတယ္။ သက္႐ွိမ်ိဳးစိတ္(၄)မ်ိဳးမွာ (၁)မ်ိဳးကမ်ိဳးသုဥ္းမယ့္အႏၱရာယ္႐ွိေနၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ဖားနဲ႔ ေရပုတ္သင္တို႔လို ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါ(၄၀)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထင္း႐ွဴးပင္နဲ႔ သစ္ခြပင္တို႔လိုအပင္ေတြက(၃၄)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သႏာၱေက်ာက္တန္းေတြက (၃၃)ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ငါးမန္းနဲ႔ငါးလိပ္ေက်ာက္ေတြက(၃၁)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါေတြက(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ငွက္ေတြက(၁၄)ရာ ခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနတယ္ဆိုၿပီး သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔(IUCN)ကေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

 

Related News