ေဖာ့ဘူး၊ပလက္စတစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ေနရာမွာ  အစားထိုးသံုးစြဲဖို႔အတြက္ ကြမ္းသီးဖတ္မွထုတ္လုပ္တဲ့ သဘာ၀လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လုပ္ေနၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ သံုးစြဲသူနည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ Nature Myanmar ကုမၸဏီအေနနဲ႕ ကြမ္းသီးပင္မွထြက္ရွိတဲ့ကြမ္းသီးဖတ္ေတြကို လူသံုးကုန္ ပစၥည္းအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္ရာမွာ နည္းပညာအခက္အခဲေတြ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေတြ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ကုန္ေခ်ာထြက္ရွိဖို႔အတြက္ကို အခ်ိန္ကာလ(၈)လေက်ာ္ အခ်ိန္ယူေလ့လာခဲ့ရၿပီး အခုဆိုလက္ရွိ္မွာေတာ့ ကြမ္းသီးဖတ္နဲ႕ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ပန္းကန္၊ ဘူး၊ ဇြန္းစတဲ့ ပစၥည္း(၁၅)မ်ိဳးခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔သိရပါတယ္။ပစၥည္းထုတ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကြမ္းသီးဖက္ေတြကို မြန္ျပည္နယ္၊ တနသာၤရီတိုင္း ေဒသေတြမွ အဓိကမွာယူရၿပီး သယ္ယူစရိတ္အနည္းငယ္ျမင့္မားတာေတြေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ပလက္စတစ္ေတြ၊ ေဖာ့ေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္းထက္ေတာ့ မ်ားေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ကြမ္းသီးဖတ္မွထုတ္လုပ္တဲ့ သဘာ၀လူသံုးကုန္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ေစ်းႏႈန္း ကေတာ့ အနည္းဆံုး(၃၅)က်ပ္မွ (၁၈၀)ထိရွိတာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူနည္းေနေသးတယ္လို႕သိရပါတယ္။

ကြမ္းသီးပင္မွထြက္ရွိတဲ့ကြမ္းသီးဖတ္ေတြကို လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြအျဖစ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရာမွာ သဘာ၀ပစၥည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႔မႈကို အဓိကထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အစိုဓါတ္ရွိရင္ မႈိတက္ျခင္းနဲ႔ဖားဥတက္ျခင္းေတြျဖစ္ေပၚႏိုင္တာေၾကာင့္ ပစၥည္းေတြရဲ႕ သက္တမ္းကို(၃) လအထိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို ေဖာ့ဘူး၊ပလက္စတစ္ပစၥည္းေတြရဲ႕ေနရာမွာ   ကြမ္းသီးဖတ္မွထုတ္လုပ္တဲ့ လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေတြကို အစားသံုးစြဲတာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းသလို  စြန္႔ပစ္ပါကလည္း ပ်က္စီးလြယ္ၿပီး ေျမေဆြးအျဖစ္ေျပာင္း လည္းတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ေကာင္းတယ္လို႕သိရပါတယ္။လက္ရွိမွာ ကြမ္းသီးဖတ္မွထုတ္လုပ္တဲ့ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြကို သံုးစြဲမႈအေနနဲ႕ Hotelေတြ၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြနဲ႔ အလွဴအတန္းလုပ္ရာ ေတြမွာသာ ၀ယ္ယူမႈေတြရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။သံုးစြဲသူေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဖာ့နဲ႔ ပလက္စတစ္ေနရာမွာ အစားထိုးသံုးစြဲဖို႔ အတြက္ အဓိက၀ယ္ယူျဖစ္တာလို႔သိရၿပီး သံုးရတာလည္းအဆင္ေျပမႈရွိတာေၾကာင့္ ၀ယ္ယူျဖစ္တာလို႔ေျပာပါတယ္။

Nature Myanmar ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အခုလို ကြမ္းသီးဖတ္မွထုတ္လုပ္တဲ့ လူသံုးကုန္ပစၥည္းေတြကို ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သယ္ယူစရိတ္ သက္သာေအာင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းထြက္ရွိတဲ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသာၤရီတိုင္းေဒသေတြမွာ ကုန္ေခ်ာထြက္ရွိဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြား မယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News