ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဖြဲ႔စည္းသြားမယ္လို႔ ေမလ(၁၉)ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ဗဟို)ကို ေနျပည္ေတာ္မွာဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပီးျဖစ္သလို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းကိုဖြဲ႕စည္းရာမွာ ျပည္တြင္းမွာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိဘမဲ့ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးနိုင္ရန္၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားျဖစ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္ရန္စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအေနနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာလွည့္ဖ်ားခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးခံရျခင္းစတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တစ္ကိုယ္ေရမိခင္(Single Mother) မ်ားျဖစ္လာျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အသိပညာေတြေပးနိုင္ဖို႔ စတာေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရး၀န္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းအပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

Related News