ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေခြးေလေခြးလြင့္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖို႕ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပညာရွင္ေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ေနေပမယ့္ လက္ရွိခ်ိန္ထိ အေျဖမထြက္ေသးဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာလွပဖို႔အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူေတြ ေန႕စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း ေခြးေလေခြးလြင့္ကိစၥဟာလည္း ျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္ရွိေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။လမ္းေတြေပၚမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့၊ ေခြးေလေခြးလြင့္ အကိုက္ခံရမႈမ်ားလာသလို အကိုက္ခံရတာေတြေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈေတြရွိလာတယ္လို႕လည္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ ေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႕ နည္းလမ္းေတြအေနနဲ႕ အရင္က အဆိပ္ခ်ရွင္းလင္းတာ၊ သင္းကြပ္တာေတြနဲ႕ ေခြးေလေခြးလြင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာေတြကို ပိုေဆာင္ေပးၿပီး ေျဖရွင္းခဲ့တာေတြရွိခဲ့တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေခြးေလေခြးလြင့္ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကေတာ့ သတ္ျဖတ္တဲ့နည္းလမ္းကို သုံးၿပီးေျဖရွင္းဖို႕ကိုေတာ့ လုံး၀လုပ္ေဆာင္သြားမွာ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာၾကားထားတယ္လို႕ ေခြးေလေခြးလြင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႕ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တျခားနည္းလမ္းေတြကို စဥ္းစားညိွႏိႈင္းေနၾကၿပီး လက္ရွိခ်ိန္ထိေတာ့ အေျဖမထြက္ေသးဘူးလို႕လည္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ 

ေခြးေလေခြးလြင့္ျပႆနာကိုလက္ရိွမွာေတာ့ သင္းကြပ္တာေတြနဲ႕ ေခြးေလေခြးလြင့္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာေတြကို ပို႔ေဆာင္ေပးတာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကေျဖရွင္းေနသလို အျခားအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဘတ္ဂ်တ္လိုအပ္မႈေတြရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ပံံ႔ကူညီေပးမႈ တခ်ိဳ႕ရွိေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေခြးေလေခြးလြင့္အားလုံးအတြက္ေတာ့ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေတြ အမ်ားအျပားလိုအပ္ေနေသးတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေခြးေလေခြးလြင့္တစ္ေကာင္ကို သင္းကြပ္မႈကုန္က်စရိတ္အေနနဲ႕ (၃၅၀၀၀)၀န္းက်င္ရွိၿပီး ဒါ့ျပင္ ဒီေခြးေတြကို ႏွစ္စဥ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရမယ့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြလည္းရွိတယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း ပိုင္ရွင္မဲ့၊ ေခြးေလေခြးလြင့္ ေကာင္ေရ(၂)သိန္းနဲ႕ (၄)သိန္း၀န္းက်င္ ၾကားရွိတယ္လို႕လည္း သိရပါတယ္။ ေခြးေလေခြးလြင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာအေနနဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဂဟာတစ္ခု အပါအ၀င္ အျခားပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕ေတြက ဖြင့္လွစ္ထားေဂဟာ စုစုေပါင္း (၁၀)ခု၀န္းက်င္ရွိၿပီး ေဂဟာတစ္ခုကို ေခြးေကာင္ေရ ရာဂဏာန္းခန္႕သာ ခြင့္ျပဳထားႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News