ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနမႈ အကူအညီေထာက္ပံ႔ေပးေရး ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီရဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ေမလ(၁၉)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း က UEHRD (ရန္ကုန္) ရံုးခြဲရွိရာ NRPC ရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။UEHRD ေကာ္မတီရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ မ်ားနဲ႕ေတြ႔ဆံုျပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ၊ UEHRD ေနျပည္ေတာ္ရံုးနဲ႕ ရန္ကုန္ရံုးၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္႔ အေျခအေနေတြ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀း ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ႔ UEHRD အေထာက္အကူျပဴ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ ထပ္မံေတြ႕ဆံုခဲ႔ပါ။ UEHRD ရဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တြျဖစ္တဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူ အညီေပးေရး ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ္႔ အပုိင္းေတြ၊ UEHRD လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူေတြ ပိုမိုသိရွိၾကဖို႔ လိုအပ္တဲ႔အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနမႈ အကူအညီေထာက္ပံ႔ေပးေရး ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ယူကာ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။UEHRD စီမံကိန္းကိုေတာ႔ အစိုးရ ၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းေတြ ၊ NGO ၊ INGO ေတြ ၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာျဖစ္ျပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးနဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြပါတဲ႔ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁၀)ဖြဲ႕ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားပါ တယ္။UEHRD ကိုေတာ႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၇)ရက္ မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အခုဆို (၁)ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္ပါ တယ္။ 

 

 

Related News