(၂၀၃၀) ျပည့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးေခြးရူးျပန္ေရာဂါကင္းစင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းရဲ႕ အမႈေဆာင္ထံမွသိရပါတယ္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႕ (၂၀၃၀) ျပည္႔ႏွစ္မွာ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကင္းစင္ေအာင္ အျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းမွာေတာ့ ျမိဳ႕နယ္ (၃၃) ျမိဳ႕နယ္ရိွျပီး ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးေလေခြးလြင့္ေပါက္ဖြားမႈေတြက အရင္ကထက္မ်ားျပားလာတယ္လို႕သိရပါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရိွမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့ ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို သားဆက္ျခားတာေတြ၊ ေခြးရူးျပန္ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေမလ(၁၀)ရက္မွ (၁၈) ရက္အထိ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို သားဆက္ျခားတာေတြ၊ ေခြးရူျပန္ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွ WVS အဖြဲ႕နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းတို႕က ပူးေပါင္းျပီး ေခြးေလေခြးလြင့္ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့ခ်ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

လိႈ္င္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို ဖမ္းဆီးရာမွာ မနက္(၆) နာရီကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ WVS အဖြဲ႕မွတာ၀န္ရိွသူေတြနွင့္ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူပူးေပါင္းျပီး ပိုက္ကြန္ေတြနဲ႕ဖမ္းဆီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ပိုက္ကြန္ေတြနဲ႕ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ေခြးအေကာင္ေရေတြကိုေလွာင္အိမ္ထဲထည့္ျပီး လိႈင္ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုးအေဟာင္းမွာ ေခြးေတြကို ပိုးသတ္ေဆးထိုးတာေတြ၊ သားေၾကာျဖတ္တာေတြ၊ေခြးအေမႊးေတြမွာရိွတဲ့ ပိုးမႊားေတြကိုရွင္းလင္းတာေတြအျပင္ ေခြးရူးျပန္ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ခြဲစိတ္မႈျပီးစီးသြားတဲ့ေခြးေတြကိုေတာ့ အမွတ္အသားမွတ္သားျပီး ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ျမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေတြထဲကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ WVS အဖြဲ႕နွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္မ်ားအသင္းတို႕က ပူးေပါင္းျပီး အခုလို ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို သားဆက္ျခားတာ၊ေခြးရူျပန္ကာကြယ္ေဆးထိုးတာကို လုပ္ေဆာင္ေပးတာက ပထမအၾကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။အခုလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ WVS အဖြဲ႔မွ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္၊သူနာျပဳနဲ႕  အဖြဲ႕၀င္(၁၇)ဦးတို႕ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို လိႈင္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာရိွတဲ့ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးေလေခြးလြင့္ေတြကို သားဆက္ျခားတာေတြ၊ ေခြးရူးျပန္ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးရာမွာ တစ္ေန႔ကို ေခြးအေကာင္ေရ (၅၀)မွ (၆၀)ၾကားကို လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

Related News