ဒုတိယအႀကိမ္ျမန္မာ့သရက္သီးႏွင့္ သရက္သီးတန္္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ေမလ(၁၆)ရက္က စတင္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားဝင္းအတြင္းမွာ ျပသေရာင္းခ်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။အခုျပဳလုပ္ေနတဲ့ သရက္သီးေစ်းေရာင္းပြဲကို မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ျမန္မာ့သရက္သီးနဲ႔ သရက္သီးတန္္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္ နည္းပညာဖြ႔ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအသင္းက ဦးစီးျပဳလုပ္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသရက္သီးေစ်းပြဲေတာ္ကို ျမန္မာ့သရက္မ်ဳိးစိတ္ေတြ မေပ်ာက္ကြယ္ေစဖို႔၊ ျမန္မာ့သရက္သီးေစ်းကြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားေတြ ျမန္မာ့သရက္ကို ပိုမိုသိရွိကာ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို ေရာက္ရွိေစဖို႔အတြက္ က်င္းပရတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သရက္သီးတင္ပို႔ရာမွာ  ေစ်းကြက္က်ယ္ျပန္႔လာေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ရာမွာအခက္အခဲရွိၿပီး တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ျပဳလုပ္တင္ပို႔ၿပီး ေစ်းကြက္တစ္ခု ရရွိေစဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဳလုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီေစ်းေရာင္းပြဲမွာ စိန္တစ္လံုးသရက္နဲ႔  အျခားျမန္မာ့မ်ိဳးရင္းသရက္သီးမ်ိဳးေပါင္း (၈၆)မ်ိဳး ဝန္းက်င္ျပသေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒီေစ်းေရာင္းပြဲမွာ ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၆)ခန္းဝန္းက်င္နဲ႔ သရက္သီးမ်ိဳးစိတ္ေတြ၊ သရက္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ျပခန္းေတြျပသထားၿပီး သရက္နဲ႔ဆက္စပ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့တန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္ေတြ၊ သြင္းအားစုေတြကိုလည္းျပသေရာင္းခ်သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမအႀကိမ္ သရက္သီးေစ်းေရာင္းပြဲမွာ သရက္သီးတစ္လံုး ေငြ(၁၀)က်ပ္နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး အခုအႀကိမ္မွာလည္း ထူးျခားတဲ့အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားဖို႔စီစဥ္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျမန္မာ့သရက္သီးနဲ႔သရက္သီးတန္ဖိုးျမွင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကို ေမလ (၁၆) ရက္မွ (၁၈) ရက္ထိ (၃) ရက္ၾကာ ျပသေရာင္းခ်သြားမွာျဖစ္ၿပီးလာေရာက္တဲ့သူေတြကိုသရက္သီးစတုဒီသာမ်ားေကၽြးေမြးသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News