ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနား ကို ေမလ (၁၅)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ Horizon Lake View Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ နုိင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈေတြ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္ေပၚထြန္းလာေရး တုိ႔အတြက္ၾကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေရးအတြက္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးကုိထိေရာက္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာတယ္လို႔သိရပါတယ္။နုိင္ငံေတာ္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ လုံျခဳံေရး၊တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိထိခုိက္လာေစမယ့္ ကိစၥေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုလုံျခဳံ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မႈခင္းေတြကုိၾကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ဖုိ႔ လုိအပ္လာတာေၾကာင့္ ယခုျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားအဆင့္မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၈-၂၀၂၀)ကုိေရးဆြဲျပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔  ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေက်ာ္ေဆြကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအား ရွင္းလင္းျခင္းအခမ္းအနားကုိ ၿပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေက်ာ္ေဆြကတက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲခ်ဳပ္ ဒုတိယရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေအာင္၀င္းဦးက ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲထားရွိမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိက်င့္သံုးတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲ့လိုေဆာင္ရြက္မႈေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲလာတာေတြဟာ နည္းပညာေတြျဖစ္ျပီးအဲ့ဒီနည္းပညာေတြနဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲလာတဲ့အရာေတြက မႈခင္းေတြျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို သမားရိုးက်ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႔တင္ မရႏုိင္ေတာ့ပဲ ၀န္ၾကီးဌာနေတြနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ အားလံုးပါ၀င္ဖုိ႔လုိအပ္တာေၾကာင္႔ ယခုလုိမဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔တာလုိ႔ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာန ဌာနၾကီးမွဴးရဲမွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ေဌးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ မႈခင္းၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ (၂၀၁၈-၂၀၂၀)အား ယခု(၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းမွာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေတြကို ရွင္းလင္းျခင္းေတြကုိေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျပီး (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေတြကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News