လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းနဲ႔ YRTA တို႔ညႇိႏိႈင္းျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ CNG ဆိုင္ေတြကို(၂၄)နာရီလံုး CNG ျဖည့္တင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕(YRTA)က သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ CNG ဆိုင္ေပါင္း(၄၁)ဆိုင္ရွိျပီး ဒီ(၄၁)ဆိုင္ထဲက (၁၀)ဆိုင္ဟာ တကၠစီေတြကို ျဖည့္တင္း ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့(၃၁)ဆိုင္ကေတာ့ ယာဥ္ၾကီးေတြ ျဖည့္တင္းေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ CNG ျဖည့္တင္းေပးရတဲ့ဆိုင္ေတြမွာ CNG ထည့္တဲ့ ပန္႔စနစ္က လွ်ပ္စစ္ကို အေျခခံျပီး ထည့္ရတာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ခဲ့ရင္ မီးစက္ကို အသံုးျပဳေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမီးစက္ပါ၀ါေတြကလည္း လွ်ပ္စစ္မီးပါ၀ါေလာက္မျပည့္၀တာေၾကာင့္ ယာဥ္ေတြ CNG ျဖည့္တင္းတဲ့ အခါၾကန္႔ၾကာမႈေတြ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ယာဥ္ၾကီးေတြကို ေပးေနတဲ့ CNG ဆိုင္ (၃၁)ဆိုင္မွာ ဆိုင္(၂၀)ေလာက္သာ (၂၄)နာရီျဖည့္တင္းေပးတာေၾကာင့္ ဆိုင္အားလံုးကို (၂၄)နာရီလံုး ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေအာင္ YRTA အေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းကို အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔အတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ CNG ျဖည့္တင္းမႈေတြေၾကာင့္ YBS ယာဥ္လိုင္းေတြမွာ ေျပးဆြဲတဲ့ အေခါက္ေရေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားသလို ခရီးသြားျပည္သူေတြ စီးနင္းရတာလည္း ကားတစ္စီးနဲ႔ တစ္စီးေစာင့္ဆိုင္းရ အခ်ိန္ေတြလည္း ၾကာျမင့္တယ္လို႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြက ေျပာပါတယ္။CNG ျဖည့္တင္းမႈေတြအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရခ်ိန္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွေအာင္ အခ်ိန္တိုးျမႇင့္ေပးသလို CNG ျဖည့္တင္းတဲ့ Pump ေတြကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ေပးရင္ အဆင္ေျပႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယာဥ္ေမာင္းေတြထံက သိရပါတယ္။


 

Related News