အတူတကြ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အစီအစဥ္( Larning Together Programme) ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ယခုနွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္လုိ႔ ေမလ(၁၅)ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယ(၁)နွစ္တာကာလ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ႔မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက သိရပါတယ္။  ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔မွ တုိးတက္ေအာင္က တင္ဆက္ေပးပါမယ္။
အတူတကြ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အစီအစဥ္( Larning Together Programme)ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းေတြအၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုရွိေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ စီစဥ္ေနတာပါ။ ဒီအစီအစဥ္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမိဳ႕ေပါင္း (၁၁) ျမိဳ႕မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ထဲမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာေနထုိင္တဲ႔  ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ၊မြတ္ဆလင္ ေတြ နဲ႔ အျခားလူနည္းစု တုိင္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ႔ ျမိဳ၊ ခမီ၊ သက္၊ ဒုိင္းနက္ စတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း ပါ၀င္နုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္ထဲမွာ ကေလးငယ္ေတြအေနနဲ႔ အတူတကြကစားျခင္းေတြ၊ အတူတကြ စာသင္ျခင္းေတြနဲ႔ အတူတကြ စာဖတ္ျခင္းေတြအပါအ၀င္ ခႏၵာကုိယ္အတြက ္တစ္ကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးေတြ၊ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြ ပါ၀င္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအစီအစဥ္ထဲမွာ ဆရာေတြအတြက္လည္း ေထာက္ပံ့မႈေတြေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးကိုေလး၀င္းက ေျပာပါတယ္။အတူတကြ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔ အစီအစဥ္( Larning Together Programme)ကို ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္သလုိ တစ္နုိင္ငံလုံးမွာရွိတဲ႔ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းေတြက ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေရြ႕လ်ားစာသင္ခန္းေတြနဲ႔ သင္ၾကားေပးနုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။


 

 

 

Related News