၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္  လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ထားတာေၾကာင္႔ အခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီဖို႔ အရင္းအႏွီးမ်ားတဲ႔ စီမံကိန္းၾကီးေတြ ထပ္မံ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ လိုေနတယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္က ေျပာပါတယ္။ အခု ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၅၈၀၀) ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဟာ လာမယ္႔စက္တင္ဘာ(၃၀)ရက္မွာ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္၀က္ကုန္ဆံုးခ်ိန္မွာေတာ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၂၅၇၀)နီးပါးသာ ၀င္ေရာက္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာေတြတက္ေရာက္တဲ႔ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္ရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ(၁၆)ရက္ကေန (၁၇)ရက္အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ခ်က္ထရီယံဟိုတယ္မွာျပဳလုပ္ေနျပီး ဒီပြဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ပိုမို၀င္ေရာက္လာေစဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမယ္႔ အပိုင္းေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပုိမို၀င္ေရာက္လာဖို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေျဖေလ်ွာ႔မႈေတြအစိုးရဘက္က ျပဳလုပ္ေနသလို တစ္ဖက္ မွာလည္း ဒီအေပၚမွာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္က ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဘက္ကေတာ႔ ေျမ၊ လ်ွပ္စစ္မီး၊ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းရရွိမႈနဲ႔ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္မႈအပိုင္းမွာ ပုိမိုအားေကာင္းဖို႔ တိုက္တြန္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျမႇင္႔တင္ေရးစီမံကိန္း(MIPP)အရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၃၆ ခုႏွစ္အထိ အႏွစ္(၂၀) အတြင္း ျပည္တြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ(၂၂၀)ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ဖို႔  ေမ်ွာ္မွန္းထား တာျဖစ္ျပီး  ၂၀၂၁ အထိ တစ္ႏွစ္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅.၈)ဘီလီယံ၀င္ေရာက္ဖို႔္ လ်ာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


 

Related News