ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ေနာက္ထပ္စက္မႈဇုန္အသစ္တစ္ခုျဖစ္လာမယ္႔ ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းရဲဲ႕ ေျမတိုင္းတာမႈေတြကိုေတာ႔ ေမလ(၁၃)ရက္မွာစတင္ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ဧက(၁၈၀၀)ေက်ာ္ရွိတဲ႔ ထန္းတပင္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ေဟာင္ေကာင္၊ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာကုမၸဏီသံုးခုကပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၀၀)၀န္းက်င္ကုန္က်မယ္႔ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္တဲ႔ ရန္ကုန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္မွာ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းကာလက (၉)ႏွစ္၀န္းက်င္ၾကာျမင္႔မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ဒီစီမံကိန္းမွာနည္းပညာဇုန္ေတြ၊ ခရီးသြားက႑အတြက္ ေရေပၚျမိဳ႕စီမံကိန္း၊ အထည္အလိပ္နဲ႔ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔ ေလးလမ္းသြားျမစ္ကူးတံတားတစ္စင္းလည္း ပါ၀င္မွာျဖစ္ျပီး စီမံကိန္းျပီးရင္ အလုပ္အကို္င္တစ္သိန္းခြဲရရွိႏိုင္ဖို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ လက္ရွိ စက္မႈဇုန္(၂၉)ခုနဲ႔ အထူးစီပြားေရးဇုန္(၁)ခုရွိျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ႔ စက္မႈဇုန္ ေတြရဲ႕(၅၃)ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနနဲ႔ ရန္ကုန္ျမိဳကအျပင္ဘက္မွာ စက္မႈဇုန္(၁၁)ခုကိုထပ္မံေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လ်ာထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထဲမွာထန္းတပင္စက္မႈဇုန္ကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္လွည္းကူး၊ ေကာ႔မွဴး၊ ကြမ္းျခံကုန္း၊ တြ႔ံေတး၊ ေက်ာက္တန္း၊ ခရမ္း၊ သံုးခြ၊ တိုက္ၾကီးနဲ႔ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္ေတြမွာလည္း ဧကတစ္ေထာင္ေက်ာ္စီရွိမယ္႔ စက္မႈဇုန္သစ္(၁၀)ခုကို ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကိုေတာ႔ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ကေန (၂၀၁၉) မတ္လအထိ(၈)ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ထားတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၂)ဘီလီယံေက်ာ္ရွိခဲ႔ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို၀င္ေရာက္တဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ တစ္၀က္ေက်ာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဒီရွစ္ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရန္ကုန္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈ ပမာဏက က်ပ္ဘီလီယံ (၈၅၀၀)ေက်ာ္ရွိျပီး သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁.၆)ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News