ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔မွာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ အက်ဥ္းသား ၊အက်ဥ္း သူ(၆၇၀)ေက်ာ္လည္း ပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ အမိန္႕နဲ႕ မေန႔က ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူေတြထဲက အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူ (၉၅၀၀)ေက်ာ္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔နဲ႕ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ႔ျပီး ဒီထဲမွာ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ (၆၇၇)ဦး လည္းပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈနဲ႕ အေရးယူခံခဲ႔ရသူေတြအမ်ားစုပါ၀င္လာခဲ႔ျပီး တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒ အပါအ၀င္ အျခားအမႈေတြနဲ႕အေရးယူခံရသူေတြပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာ သူေတြထဲမွာ အက်ဥ္းသားက (၆၂၅)ဦး၊ အက်ဥ္းသူက(၅၀)ဦး နဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား(၂)ဦးပါ၀င္တာျဖစ္ပါတယ္။

 အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္နဲ႔အတူ မႏၱေလးအက်ဥ္းေထာင္ကေန အက်ဥ္းသား အက်ဥ္းသူ(၄၀၀၀) ေက်ာ္ ၊မြန္ျပည္နယ္ အက်ဥ္းေထာင္ကေန (၁၀၀၀)ေက်ာ္ ၊မိုးညွင္းအက်ဥ္းေထာင္က (၅၀၀)ေက်ာ္ ၊စစ္ေတြ အက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသား/အက်ဥ္းသူ (၂၀၀)လည္းပါ၀င္ခဲ႔ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ ႏွစ္သစ္ကူးလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔မွာေတာ႔ မႏွစ္ထက္ထူးျခားတာက လႊတ္သင္႔ လႊတ္ထိ္ုက္ သူမ်ားကို စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာလည္း ပါ၀င္လာခဲ႔ပါတယ္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင္႔ဟာ ၂၀၁၈ မတ္လ(၂၁)ရက္မွာ သမၼတျဖစ္လာျပီးေနာက္ ျပီးခဲ႔တဲ့ႏွစ္ ဧျပီလ(၁၇)ရက္ ျမန္မာ႔ႏွစ္သစ္ကူးမွာ သမၼတသစ္ရဲ႕ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (၃၆)ဦး အပါအ၀င္ မူးယစ္ပုဒ္မေတြနဲ႕ အက်ဥ္းက်ေနသူအမ်ားစုပါ၀င္တဲ႕ အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း (၈၅၄၁)ဦးကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေပးခဲ့ပါတယ္။


 

Related News