ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္း ဆီးႏွင္႔ေက်ာက္ကပ္ေဆးပညာရွင္အဖဲြ႔ကဦးစီးျပီး မတ္လ(၁၄)ရက္မွာ က်ေရာက္ခဲ႔တဲ႔“ကမၻာ့ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေန႔”အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူထုက်န္းမာေရးေဟာေျပာပဲြႏွင္႔က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပး ျခင္းကို  မတ္လ(၁၇)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကုတင္(၅၀၀)ဆ့ံအထူးကုေဆးရံုၾကီးမွာ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေက်ာက္ကပ္ေန႔ ေဆာင္ပုဒ္မွာ“ေနရာတိုင္း၊လူတိုင္း အတြက္အေရးေပးေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရး “ၿဖစ္ၿပီး လူတိုင္းေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမျဖစ္ပြားေအာင္ျပဳမူေနထိုင္ဖို႔ နဲ႔  ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာပါက ေစာစီးစြာကုသႏိုင္ဖို႔  အစရွိတဲ႔ က်န္းမာေရးဗဟုသုတေတြကို ျပည္သူေတြသိရွိေစဖို႔ အတြက္ရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာေျပာပဲြမွာေတာ့ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္း နဲ႔ ႐ုတ္တရက္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီး ျခင္းေတြေၾကာင္႔အသက္ေသဆံုးသည္အထိျဖစ္ပြားႏိုင္္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ေက်ာင္ကပ္ေရာင္ေရာဂါ၊ေက်ာက္ကပ္မွာေက်ာက္တည္ျခင္းအစရွိတဲ႔ ေရာဂါ ေတြကလည္း ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ကိုျဖစ္ေစႏိုင္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြၿဖစ္ေႀကာင္းေဟာေျပာေပးခဲ႔ျပီး   နာတာ ရွည္ေက်ာက္ကပ္ ျဖစ္ပြားတဲ႔ ေရာဂါလကၡာေတြနဲ႔ လတ္တေလာေက်ာက္ကပ္ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ႔ ေရာဂါလဏၡာေတြကို  ဗဟုသုတရရွိေအာင္ေဟာေျပာေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူထုက်န္းမာေရးေဟာ ေျပာပဲြႏွင္႔က်န္းမာ ေရးစစ္ေဆးေပးျခင္းပဲြကိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းဆီးႏွင္႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါပညာအဖဲြ႕မွ နာယကၾကီးမ်ား၊ ဥကၠ႒နဲ႔ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဆီးႏွင္႔ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါဆို္င္ရာသမားေတာ္မ်ား၊ခဲြစိတ္ဆရာ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပဲြကိုတက္ေရာက္ခဲ႔ၾကတဲ႔ျပည္သူေတြကိုလည္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္းေတြအခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News