ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေနနဲ႕ မတ္လ (၁၅)ရက္မွာက်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့စားသံုးသူအခြင့္အေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ စားသံုးသူအကာ အကြယ္ေပးေရး အေၾကာင္းအရာေတြ ျပည္သူလူထုအသိပညာေပးမႈကို မတ္လ(၁၅)ရက္က ျပည္သူ႔ရင္ျပင္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစား အေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ေသာက္ေရသံုးေရ၊ ေရထု၊ေလထုတို႔ကို သံုးစြဲရပ္တည္ျခင္း၊ တည္းခိုျခင္း၊ ေနထိုင္ျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲျခင္းအစရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အသံုးျပဳျခင္းနဲ႔ဆိုင္တဲ့ လူထုအခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အခုလိုျပဳလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအေနနဲ႔လက္ရွိမွာ စားသံုးသူ၊သံုးစြဲသူ၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိလာေစဖို႕အတြက္ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ကုန္ထုတ္သူမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားက စားသံုးသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ရွိေစတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရး၊(ISO,GMP) အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္လာဖို႔အတြက္လည္း စည္းရံုးပညာေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊မတ္လ(၁၄)ရက္က စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ စားသံုးေရးရာဦးစီဌာန၊ဥပေဒပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲေနတာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News