ျပည္တြင္းမွာျမန္မာ႔လက္မႈပညာနဲ႔ျပန္လည္တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနတဲ႔လည္သာဖိနပ္ေစ်းကြက္မွာကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြေစ်းတက္ေနတာေႀကာင္႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြအခက္အခဲရွိေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ႔ျမန္မာ႔လည္သာဖိနပ္ဟာတစ္ႏွစ္ပတ္လုးံမွာပြင္႔လင္းရာသီကာလဟာေရာင္းအားအေကာင္းဆုးံလျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အဲဒီလိုပြင္႔လင္းရာသီကာလနဲ႔မိုးတြင္းကာလမွာေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔အခုလက္ရွိ္မွာဖိနပ္ေတြကိုျမန္မာ႔လက္မႈပညာနဲ႔ခ်ဳပ္လုပ္ေနႀကပါျပီ။အခုအခ်ိန္မွာလည္သာဖိနပ္ေတြကိုပုံစံဒီဇိုင္းအလွအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ခ်ဳပ္လုပ္ေနႀကေပမယ္႔တရုတ္ကတင္သြင္းတဲ႔ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြေစ်းတက္ေနတာေႀကာင္႔ဖိနပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြအခက္အခဲေတြရွိေနတယ္လို႔ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဥိးျဖစ္သူကိုထြဋ္ပိုင္ကေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ခ်ဳပ္လုပ္ရာမွာဖိနပ္အလုပ္ရုံတစ္ရုံကိုအလုပ္သမား(၅)ဦးခန္႔နဲ႔လုပ္ကိုင္ႀကျပီးဖိနပ္တစ္ရံျဖစ္ဖို႔ေကာ္ကပ္၊သဲႀကိဳးတပ္စတဲ႔လုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔ကိုလုပ္ကိုင္ႀကရပါတယ္။အဲဒီလိုအဆင္႔ဆင္႔လုပ္ကိုင္ရတဲ႔ျပည္တြင္းျဖစ္ဖိနပ္ဟာတရုတ္ႏုိင္ငံကေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာနဲ႔တင္သြင္းလာတဲ႔ဖိနပ္ေတြနဲ႔ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ေနရတဲ႔အတြက္ေစ်းကြက္ေရာင္းအားကတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္က်ဆင္းေနျပီးအဲဒီလိုေရာင္းအားေတြက်ဆင္းေနတာေႀကာင္႔ဖိနပ္လုပ္ငန္းကိုမွီခိုေနရတဲ႔ဖိနပ္လုပ္သားေတြအခက္အခဲေတြ႔ေနရတယ္လို႔ဖိနပ္လုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူကိုရန္ႏုိင္ကေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းဖိနပ္ေစ်းကြက္အတြင္းကတၱီပါ၊လည္သာစတဲ႔ဖိနပ္ေတြကိုထုတ္လုပ္ႀကျပီးဒီဖိနပ္ေတြခ်ဳပ္လုပ္ဖို႔တရုတ္ႏုိင္ငံကေန ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းျဖစ္တဲ႔ကတၱီပါသား၊လည္သာသားေတြကို၀ယ္ယူႀကရပါတယ္။အဲဒီကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြဟာတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင္႔တက္လာျပီး လက္ရွိမွာလည္းသာသားတစ္ကိုက္ကို အရင္ေငြက်ပ္(၂၆၀၀)ကေနလက္ရွိမွာ(၂၉၀၀)နဲ႔ ၀ယ္ယူေနရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြေစ်းတက္ေပမယ္႔ေစ်းကြက္မွာ တင္ေရာင္းတဲ႔အခါ ေစ်းပိုေတာင္းလို႔ မရတာေႀကာင္႔ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအခက္အခဲေတြ႔ေနရတာျဖစ္ျပီးျပည္တြင္းမွာ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြထုတ္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္အဆင္ေျပမႈရွိမယ္လို႔ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္ဖိနပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေဇာ္၀င္းႏုိင္ကေျပာပါတယ္။ျပည္တြင္းမွာဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျပီးထုတ္လုပ္ေနတဲ႔ကတၱီပါ၊လည္သာဖိနပ္ေတြကိုအနည္းဆုးံေငြက်ပ္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကေန တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိေစ်းႏႈန္းေတြနဲ႔ေစ်းကြက္အတြင္းျဖန္႔ခ်ီေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

Related News