ပထမအၾကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္အေျခခံသင္တန္းဆင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၀)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမွာရိွတဲ့ျမတ္ဆုမြန္ကြန္ဒိုမွာ  ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံအသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကဦးစီးျပီး အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္အေျခခံသင္တန္းကို ပထမအၾကိမ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္အေျခခံသင္တန္းကိုဖြင့္လွစ္ရတာက မူပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ျပည္သူေတြသိရိွႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တပါတယ္။ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာသင္တန္းမွာ  ဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ တာ၀န္ရိွသူေတြ ၊အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အေယာက္(၂၀)၀န္းက်င္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲ့ဒီသင္တန္းမွာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊စက္မႈဒီဇိုင္း မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ၊ စာေပ၊အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ စတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို သင္ၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံ အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ဦးစီးျပီး မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ တျခားတိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာပါ အသိပညာ ေပးတာေတြနဲ႕ သင္တန္းေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News