၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း တစ္နုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္း အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီလ၁၀ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempinski Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းက တိရစာၦန္ေကာင္ေရ အေရအတြက္နဲ႔ တိရစာၦန္ထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ အတည္ျပဳနုိင္ေရးအတြက္ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္းကုိေကာက္ယူခဲ႔တာပါ။ ဒါ႔အျပင္ ေမြးျမဴေရးက႑အတြက္ လုိအပ္တဲ႔ မူ၀ါဒေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲ နုိင္္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ခဲ႔တယ္လုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူကေျပာပါတယ္။ 

အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ႔တဲ႔ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္းကုိ ျပီးခ႔ဲတဲ႔ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေန ေမလအထိ ေကာက္ယူခဲ႔တာျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းျမိဳ႕နယ္ (၂၇၅)ျမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေပါင္း (၁၂၂၀၃)ခုနဲ႔ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၅၃၀)မွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း(၁၅၆၇၀၇၀)ကုိ ေကာက္ယူခဲ႔တဲ႔ စာရင္းကုိ အေျခခံထုတ္ျပန္တာပါ။ ယခုထုတ္ျပန္တဲ႔ စာရင္းထဲမွာ ေကာက္ယူစဥ္ကာလအတြင္း ေမြးျမဴထားတဲ့ တိရစာၦန္ေတြအေနနဲ႔ ခုိင္းႏြားေကာင္ေရ(၉)ဒသမ(၅)သန္းနဲ႔ ႔စားႏြား(၁)ဒသမ(၁၁)သန္းရွိျပီး ကၽြဲေကာင္ေရ (၁)ဒသမ(၈)သန္းရွိပါတယ္။

သုိး၊ဆိတ္ေကာင္ေရဟာ(၂)ဒသမ(၁)သန္းအထိရွိျပီး ၀က္ေကာင္ေရဟာ(၅)ဒသမ(၈)သန္းရွိကာ ၾကက္ေကာင္ေရ သန္း၇၀အထိရွိပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ဘဲ၊ၾကက္ဆင္၊ဘဲငန္းနဲ႔မန္ဒါလီဘဲေကာင္ေရဟာ(၈)ဒသမ(၉)သန္းအထိရွိျပီး ေခြးေကာင္ေရဟာ(၃)ဒသမ(၈)သန္းရွိတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါစာရင္းေတြက ုိျပည္နယ္တုိင္းေဒသၾကီးနဲ႔ ခရုိင္ျမိဳ႕နယ္ေတြအလုိက္စာရင္းေတြျပဳစုထားျပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္အက်ိဳးရွိကာ စာရင္းေတြကုိ အနီးစပ္ဆုံးမွန္ကန္ေအာင္ေကာက္ယူထားတယ္လုိ႔ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာနွင္းသီတာျမင့္ ကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံအေနနဲ႔ တိရစာၦန္ေကာင္ေရစာရင္းကုိ လြန္ခဲ႔တဲ႔(၁၉၉၄)ခုနွစ္ကေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News