ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ပိတ္ဆို႔ဆႏၵျပမႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းက အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုသာမက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္လို႔ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမားေတြ အေနနဲ႔ တည္ဆဲအလုပ္သမားဥပေဒေတြကို သိရွိေလးစားလိုက္နာရန္နဲ႔  ဥပေဒပါခံစားခြင့္ေတြ လိုအပ္သလို အလုပ္ရွင္မ်ားကလည္း  အလုပ္သမားေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ တင္ျပေတာင္းခံရန္ အျပည့္အ၀ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။  ေျပလည္မႈမရွိပါက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြၾကား ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လိုအပ္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ  အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ရုံးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ အျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေပၚဖို႔ဟာ ၀န္ၾကီးဌာနအပါအ၀င္ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ တာ၀န္ရွိျပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔ မိမိ၀န္ထမ္းေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္း ေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အလုပ္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔လည္း အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးေတြကို လုပ္ခလစာေတြေပးဖို႔အတြက္ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယခုျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ရွင္ ၊ အလုပ္သမား ပဋိပကၡမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လိုအပ္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယသမၼတ (၁) နဲ႔ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈအေပၚ ဥပေဒအရထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News