အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA)အေနနဲ႕  ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲကမွ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ထူးျခားျဖစ္စဥ္အေနနဲ႕  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ မုန္႔ဖတ္၊ပဲျပားနဲ႕ ပဲေသြးေတြမွာ ေဖာ္မလင္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ မုန္႔ဖတ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိ မုန္႔ဖတ္ေတြမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ေဖာ္မလင္ေတြအစား က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမရိွတဲ့နည္းလမ္းေတြကိုအသံုးျပဳဖို႔အတြက္(၂၀၁၈)ခုနွစ္ မတ္လအတြင္းမွာ စတင္ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ မုန္႔ဖတ္ေတြမွာအသံုးျပဳတဲ့ ေဖာ္မလင္အစား  ပိုတက္ဆီယမ္ဆာဘိတ္၊ဆိုဒီယမ္ဘန္ဇိုဒိတ္အစရိွတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာေတြကို အသံုးျပဳလာတဲ့အတြက္ လက္ရိွမွာ မုန္႔ဖတ္ေတြမွာ ေဖာ္မလင္ကင္းရွင္းသြားျပီလို႔သိရပါတယ္။အစားအေသာက္နွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)ဟာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့  ေရသန္႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုပါ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့က်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ သင္တန္းေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ေရသန္႔ေတြကို ေစ်းကြက္ထဲမွာေရွာင္တခင္စစ္ေဆးတာေတြလုပ္ေဆာင္ေနျပီး FDA မွသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီမႈမရိွရင္ ပထမအၾကိမ္လုပ္ငန္း လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းတာေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေဆးဆိုင္ေတြကိုလည္း ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးတာေတြရိွခဲ့ျပီး တရားမ၀င္တင္သြင္းထားတဲ့ေဆး၀ါးေတြကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ျပီး ပထမအၾကိမ္စစ္ေဆးေတြ႔ရိွခဲ့ရင္ (၃)လ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ေတြ႔ရိွခဲ့ရင္ ေတာ့ (၆)လပိတ္သိမ္းခဲ့ျပီး တတိယအၾကိမ္ေတြ႔ရိွခဲ့ရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ပိတ္သိမ္းတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ FDA အေနနဲ႔ အစားအေသာက္၊ေဆး၀ါး၊အလွကုန္ေတြမွာ FDA မွ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိခဲ့ရင္ အမ်ိဳးသားအစားအေသာက္ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားေဆး၀ါးဥပေဒေတြနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(FDA)မွ  ၿပီးခဲတဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရိွတဲ့ ေစ်းေတြ၊ေက်ာင္းေတြနဲ႔ေဆးရံုေတြကို ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့တာေတြရိွခဲ့ျပီး ပညာေပးအစီစဥ္ေတြနဲ႔ ခံ၀န္ကတိ ထိုးခိုင္းတာေတြပါေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ယခု(၂၀၁၉)ခုနွစ္မွာေတာ့ အေရးယူတာေတြကို အမ်ားဆံုးေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News