ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား(၁၈)ႀကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္မွ(၂၂)ရက္ ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ကန္ေတာ္ၾကီးသဘာ၀ဥယ်ာဥ္ မဟာၿမိဳင္ကြ်န္းမွာ က်င္းပသြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ပန္းဥယ်ာဥ္နဲ႔ အားကစားကြင္းမ်ားဌာန က ဦးစီးျပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံပန္း၀ါသနာရွင္မ်ားအသင္းနဲ႔ၿမန္မာႏိုင္ငံ၀ါးအသင္းတို႕ပူးေပါင္းပါ၀င္တဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာတာၿဖစ္ၿပီး အခု( ၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၁၈)ၾကိမ္ေၿမာက္က်င္းပ မွာၿဖစ္ပါတယ္။အဆိုပါပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေၿမယာရႈခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ၿပည္ပသစ္ခြ ကတ္တလီယာၿပိဳင္ပြဲ၊ ၿပည္တြင္းသစ္ခြၿပိဳင္ပြဲ၊ ႏွင္းဆီပင္အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပိဳင္ပြဲ အစရွိတဲ႔ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစားေပါင္း(၁၃)မ်ိဳးကို က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ၿပိဳင္ပြဲအမ်ိဳးအစား(၁၃)မ်ိဳးမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူေတြကို ဆုမ်ားလည္းခ်ီးၿမွင့္ေပးသြားမွာ ၿဖစ္တယ္လို႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကအခုလိုပဲေၿပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလားပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿဖစ္တာက ပန္း၀ါသနာရွင္မ်ားစုစည္းၿပီး အမ်ားၿပည္သူကို ပညာေပးႏိုင္ရန္၊ ၀ါသနာရွင္အခ်င္းခ်င္းမ်ိဳးေစ႔ဖလွယ္မႈမ်ားၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၁၈)ႀကိမ္ေၿမာက္ က်င္းပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလားပန္းမန္ၿပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၿပခန္းေပါင္း(၁၈)ခန္း ပါ၀င္ၿပသသြားမွာၿဖစ္ၿပီး ၿပပြဲနဲ႔ၿပိဳင္ပြဲကို တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲက်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၈ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ဖလား(၁၇)ႀကိမ္ေၿမာက္ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲမွာ အိမ္ေမြးေခြးအလွၿပိဳင္ပြဲကိုပါ ထည့္သြင္းက်င္းပခဲ့တာၿဖစ္ၿပီး အခုႏွစ္မွာေတာ့ ပန္းမန္ၿပပြဲ၊ၿပိဳင္ပြဲ သီးသန္႕က်င္းပသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ေၿပာပါတယ္။ 

 

 

Related News