ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC)ေရြးေကာက္ပြဲကို မတ္လ(၃၁)ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး  မဲစာရင္းေတြေၾကညာဖို႔ကိုေတာ့  ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၅)ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေၾကညာသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔  တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနနဲဲ႕ လက္ရွိမွာ ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမရွိဘဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္လာၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ (၂၀၁၈) ကို ျပင္ဆင္ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး နည္းဥပေဒကိုလည္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၊မတ္လ(၃၁)ရက္မွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(YCDC) ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပဖို႕အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္တယ္လို႕ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ မဲဆြယ္ကာလကို ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ တစ္လအလိုေလာက္မွာ စတင္ဖို႕ရွိေနတယ္လို႕ သိရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ဖို႕အတြက္ သက္ဆိုင္ဌာနေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြက စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မဲစာရင္းေတြကို ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၅)ရက္မွာ ေနာက္ဆုံထားေၾကညာသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕လည္းေျပာပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္အတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္(၃၃)ၿမိဳ႕နယ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီ၀င္(၁၁)ဦးအနက္ (၆)ဦးကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေကာ္မတီ၀င္(၁၁)ဦးနဲ႕ဖြဲ႕စည္းရမွာျဖစ္ၿပီး ဒီ(၁၁)ဦးမွာ (၅)ဦးက အစိုးရကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၿပီး က်န္ေကာ္မတီ၀င္(၆)ဦးကို ျပည္သူေတြကေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္အျပင္ ဒုတိယစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးလည္းျဖစ္မယ့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကို ထားရွိရမွာျဖစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကိုေတာ့ ဒီေကာ္မတီ၀င္(၁၁)ဦးက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို တာ၀န္ခံအဖြဲ႕(၇)ဖြဲ႕နဲ႕ ဌာနႀကီး(၃)ခုကို ဖြဲ႕စည္းကာ ထိန္းညွိေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇြန္လ(၂၇)ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္လ(၂၈)ရက္မွာေတာ့  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျပဌာန္းေပးခဲ့ၿပီး ဒီဥပေဒကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္သို႕ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တဲ့ေန႔မွာဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက(YCDC)ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်င္းပျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ လည္း ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News