ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ားလူမႈေရးအသင္းရဲ႕တစ္လတစ္ခါေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႔လက္ရွိေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္     ဥကၠဌအသစ္ မိတ္ဆက္တဲ႔အခမ္းအနားကို ေအာင္ဆန္းကြင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ျမန္မာေျပးခုန္ပစ္လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ားလူမႈေရးအသင္းကေတာ႔ အရင္ေခတ္တုန္းက ေျပးခုန္ပစ္ကစားနည္း  မွာ ဆုရသြားတဲ႔ ကစားသမားမ်ား ၊ ေျပးခုန္ပစ္နည္းျပေဟာင္းမ်ား နဲ႔ လက္ရွိေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မွာ တာ၀န္   ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ သူမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ႔အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔လည္းျဖစ္ပါတယ္။အခုေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္  အျဖစ္ ေလ႔က်င္႔ခန္းျပဳလုပ္တဲ႔ အစီအစဥ္မ်ား ၊ သက္ၾကီးေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႔  ပတ္သတ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ၊ ဇန္န၀ါရီလမွာ ေမြးဖြားခဲ႔တဲ႔ ေျပးခုန္ပစ္ကစားသမား  မ်ားအတြက္ ေမြးေန႔ပြဲက်င္းပေပးတဲ႔ အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ေျပးခုန္ပစ္ကစားနည္း တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးတဲ႔   အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။

လက္ရွိေျပးခုန္ပစ္ကစားနည္းကေတာ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားနဲ႔ေ၀းကြာေနရျပီး လက္ရွိမွာလည္း ေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႔ခ်ဴပ္   မွာ ရာထူးအေျပာင္းအလဲမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚခဲ႔ပါတယ္။ေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွာ ဥကၠဌအေျပာင္းအလဲလည္းျဖစ္ေပၚ  ခဲ႔ပါတယ္။အခု ေျပးခုန္ပစ္ဥကၠဌအသစ္ကေတာ႔ ေျပးခုန္ပစ္မ်ဴိးဆက္သစ္ေတြေမြးထုတ္သြားမဲ႔ အစီအစဥ္မ်ား ၊   ေျပးခုန္ပစ္ကစားနည္းေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားမဲ႔အေၾကာင္းေတြကိုေတာ႔ အခုလိုပဲ ေျပာျပသြားခဲ႔ပါ  တယ္။ျမန္မာနိုင္ငံေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ကို လက္ရွိေျပးခုန္ပစ္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔အဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔     ေျပးခုန္ပစ္ကစားနည္းမွာ ဆုတံဆိပ္မ်ားဆြတ္ခူးထားတဲ႔ ကစားသမားေဟာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ကာ   အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

 

 

Related News