လာမည္႔ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တမႈရွိေစေရးအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၅)ခ်က္ထားျပီးျပဳလုပ္သြားမယ္လုိ႕ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးလွသိန္းက မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း မွာေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၂၀ မွာက်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္(၅)ခ်က္ထဲမွာေတာ့  လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း တရားမွ်တမႈရွိျခင္းနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းတုိ႕ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အမ်ားယုံၾကည္တဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ဖုိ႕နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲက ထြက္ေပၚလာတဲ႔ ရလာဒ္ေတြ ဟာ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႔ တစ္ထပ္တည္းက်ရ မယ္ဆုိတဲ႔ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးသြားမယ္လုိ႕ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာပါတယ္။ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လာမယ့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြအေနနဲ႔ မဲစာရင္းျပည္႕စုံမွန္ကန္ေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းေတြကုိ အခု၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကစတင္ျပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ အလုပ္သမား ၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင္႕ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာနတုိ႕ ပူးေပါင္းကာ စတင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္းေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အဆင္ေျပေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္းကုိ ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ႔ Grand Amara Hotelမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူေတြတက္ေရာက္ခဲ႔ကာ ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)ရက္ အထိ သုံးရက္ၾကာျပဳ လုပ္သြားမယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။ အခု အစုိးရလက္ထက္မွာေတာ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၂၀၁၇ခုနွစ္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ၾကိမ္နဲ႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ၾကိမ္တုိ႕ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

 

 

Related News