မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ လူငယ္ေတြ စုေပါင္းတည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ယုံၾကည္ရာ အခမဲ့စာၾကည့္တုိက္ (၅)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္က ယုံၾကည္ရာ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႏွင့္ အခမဲ့စာၾကည္တုိက္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယုံၾကည္ရာအခမဲ့စာၾကည့္တုိက္ကုိ ယုံၾကည္ရာစာဖတ္အသင္းအေနနဲ႔စတင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္ရာအခမဲ့စာၾကည့္တုိက္မွာ လူငယ္ေတြ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တကၠသုိလ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ စာအုပ္စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူေတြ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ၾကတာျဖစ္ၿပီး အေျခခံေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြလည္း လာေရာက္ၿပီး ဖတ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ယုံၾကည္ရာအခမဲ့စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ စာအုပ္စာေပခ်စ္ျမတ္ႏုိ္းသူေတြ ဆုံစည္းႏုိင္ကာ လူငယ္ေတြၾကားမွာ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတေတြ ပုိမုိတုိးပြားေစၿပီး ေလ့လာသိရွိထားတဲ့ပညာေတြကုိ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ယုံၾကည္ရာအခမဲ့စာၾကည့္တုိက္မွာ ရည္ညြန္းစာအုပ္၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာအယူ၀ါဒ၊ သဘာ၀သိပၸံ၊ လူမႈသိပၸံ၊ အသုံးခ်သိပၸံ၊ ပထ၀ီ၊ သမုိင္း၊ သခ်ၤာနဲ႔အေထြေထြ စတဲ့စာအုပ္(၅)ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ယုံၾကည္ရာအခမဲ့စာၾကည့္တုိက္မွာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြအတြက္စာၾကည့္တုိက္ကုိအေျခခံၿပီး စာအုပ္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ရုပ္ရွင္ေဆြးေႏြးပဲြ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြေတြအျပင္ ႏုိင္ငံေရးရာ၊ လူငယ္ေရးရာ စတဲ့သင္တန္းမ်ဳိးစုံေတြ၊ စကား၀ုိင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ၊ လူမႈသုေတသနလုပ္ငန္းေတြပါ ျပဳလုပ္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။စာၾကည့္တုိက္ကုိ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅နာရီထိ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔ထိ ဖြင့္လွစ္ထားတာျဖစ္ၿပီး စာအုပ္ငွားလုိသူေတြ အတြက္ တစ္ဦးကုိ စာအုပ္ ၃ အုပ္ႏႈန္းနဲ႔ တစ္ပတ္ၾကာ အခမဲ့ငွားရမ္းေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

Related News