လိူင္သာယာျမိဳ႕နယ္ Driving Myanmar Group (DNG)ရဲ႕ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္လွဴဒါန္းမႈကိုေတာ့  ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကိီး၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေထရ၀ါ ဒသာသနာျပဳတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လွဴဒါန္းရာမွာေတာ့ သံဃာေတာ္နွင့္သီလရွင္ေပါင္းစုစုေပါင္း(၃၅၀)ေက်ာ္ကိုိ နွစ္ဥိီးဆြမ္းအလွဴေတာ္ကို ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Driving Myanmar Group(DNG)အဖြဲ႔ အစည္းကိုေတာ့ ၂၀၁၅ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ(၅)ရက္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခုဆိုရင္ members ၀င္ေပါင္း (၃)ေသာင္း(၇)ေထာင္ခန္႔ရွိေနျပီလို႕လည္း သိရပါတယ္။ဒီအဖြဲ႔အစည္းဟာ က်ား ၊ မ  မခြဲ လူတန္းစားမိ်ဴးစံု ဘာသာေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ကားေမာင္းၾကတ့ဲအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ျပီး ကားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အကူအညီလိုရင္လည္း ကူညီသြားမယ့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။Driving Myanmar Groupအေနနဲ႕ အခုလို လွဴဒါန္းမႈေတြကို ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး အခုႏွစ္မွာေတာ ့လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ ဒုတိယအၾကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

Related News