ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္ရွင္းလင္းမႈေတြကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္ရွင္းလင္းမႈ စီမံခ်က္အရ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္ရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း(၉၉)ခုကို ရွင္းလင္းၿပီးစီးခဲ့တယ္လို႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနက သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈ စီမံခ်က္ေတြကို (၂၀၁၆)ခုႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ လာတာျဖစ္ၿပီး ခရိုင္အလိုက္ အလွည့္က်ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းလင္းခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ အမ်ားဆံုးထြက္ရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ၾကတဲ့အခါ အမႈိက္မွ တစ္ဆင့္ ကူးစက္ေရာဂါေတြ ေပါက္ဖြားလာနိုင္တာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ စီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားစည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီဆိုၿပီး ေကာ္မတီ(၂)ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားစည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းေရးမွာ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး မရွင္းလင္းခင္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းၿပီး မရွင္းလင္းခင္ေနရာေတြကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈေတြကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႕ ျပန္လည္ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းမႈေတြကို ထပ္မံျပဳလုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး (၃)ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ျပည္သူေတြပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ခရိုင္အလိုက္ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေပါင္း (၆၄၈)ခု ရွင္းလင္းၿပီးစီးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွင္းလင္းမႈေတြကို ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႕ရွင္းေရးဌာနက ျပဳလုပ္ေပးေနေပမယ့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူေတြက လာေရာက္ မရွင္းလင္းခင္ အိမ္ေနာက္ေဖးက အဖီထိုးထားတာေတြနဲ႔ အမႈိက္သိမ္းဆည္းတဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပေစဖို႔ လမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေပးတာေတြကို ႀကိဳတင္ ျပဳလုပ္ေပးထား တယ္လို႔ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္ဦးက အခုလိုေျပာပါတယ္။


ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္သိမ္းဆည္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိုးမက်မီကာလမွာ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေစဖို႕အတြက္ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြ အမႈိက္ရွင္းလင္း သိမ္းဆည္းေရး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိုးမက်မီကာလနဲ႕ မိုးတြင္းကာလေတြမွာေတာ့ ေခတၱရပ္ဆိုင္း ခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္ကစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္နဲ႕ DownTown (၆)ၿမိဳ႕နယ္ကို ရွင္းလင္းသိမ္းဆည္းလာခဲ့ရာ အမိႈက္တန္ခ်ိန္ေပါင္း (၁၂၅၈၂)တန္ သိမ္းဆည္း ရရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္မႈေတြ၊ ကေလးကစားကြင္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္အစီအစဥ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဒို႕အိမ္တို႕ရဲ႕ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ လာၾကတာကိုေတြ႕ရၿပီး ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာလည္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အလွဆင္မႈေတြကို ျပဳလုပ္သြားဖို႕ စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News