(၄၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနညီလာခံဖြင့္ပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ(၈)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္မွာရိွတဲ့ ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသုေတသနညီလာခံမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ေတြမွာ အေရးၾကီးတဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ သုေတသနစာတမ္း (၄)ခုကို ဖတ္ၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သုေတသန ညီလာခံက က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္မွာရိွတဲ့ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြအားလံုးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြကို ျပဳလုပ္ဖို႕နဲ႕သုေတသနရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာသုေတသနညီလာခံကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ (၄၇)ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာနမွ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဘတ္ဂ်က္သန္း (၁၅၀၀)သတ္မွတ္ထားျပီး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ဒါ့အျပင္ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳနိုင္ေစဖို႕အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတြကိုလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ တိုးခ်ဲ႕ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။(၄၇)ၾကိမ္ေျမာက္ျမန္မာႏိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသနညီလာခံကို ဇန္န၀ါရီလ (၇)ရက္ကေန (၁၁)ရက္အထိက်င္းပေနတာျဖစ္ျပီး သုေတသနစာတမ္းေတြနဲ႔ ပိုစတာျပပြဲေတြကို  ျပသထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ညီလာခံဖြင့္ပြဲကိုေတာ့ က်န္းမာေရးနွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

 

 

Related News