ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ ႏွစ္စပိုင္းမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ၀င္ေရာက္မႈ ျပန္လည္မ်ားျပား လာခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈေတြေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔  ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႔က သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို ႏိုင္ငံျခားသားဘုရားဖူးခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈအေနနဲ႔ ထုိင္း၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေတြက အမ်ားဆံုး လာေရာက္ၾကတာၿဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ရဲ႕ ႏွစ္စပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဇန္န၀ါရီလနဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ၀င္ေရာက္မႈနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ (၉၀၀၀)ခန္႔က် ဆင္းသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မတ္လကစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈျပန္လည္တိုးတက္လာခဲ့ၿပီး မတ္လမွာ (၁)ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္မ်ားျပားလာခဲ့ပါတယ္။ မတ္လကေန ဇြန္လအထိ ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈမ်ားျပားေနၿပီး ဇူလိုင္လကစတင္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ ဇူလိုင္လကေန ေအာက္တုိဘာလထိ တစ္လကို ပ်မ္းမ်ွ (၄၀၀၀)ခန္႔စီ က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ နိုင္ငံျခားသား၀င္ေရာက္မႈဟာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက စတင္ၿပီး သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အတြင္း နုိင္ငံျခားသားေတြအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအျဖစ္ ေတာင္ဘက္မုခ္နဲ႔ အေနာက္ဘက္မုခ္မ်ားမွာ ေကာ္ဖီ၊ စႏိုးတာ၀ါ၊ ေရသန္႔ဘူး မ်ားကိုလည္း ေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ေတာင္ဘက္မုခ္နဲ႔ အေနာက္ဖက္မုခ္မ်ားမွာ အိမ္သာမ်ားထားရွိေပးထားၿပီး လံုခ်ည္မ်ားကိုလည္း ငွားရမ္းေပးထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ႕ ဧည့္၀င္ေၾကးေကာက္ခံရရွိေငြမ်ားကိုေတာ့  ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္နဲ႔ေစတီေတာ္ပရ၀ုဏ္အတြင္း အေဆာက္အဦးမ်ားၿပန္လည္ၿပင္ဆင္မႈအတြက္ အသံုးၿပဳေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကုိ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံၿခားသားဧည့္သည္(၅)သိန္းခြဲေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္နဲ႕ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ (၆)ေသာင္း ေက်ာ္ေလ်ာ့က်ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။      

 

 

Related News