(၂၀၁၉) ႏွစ္အကုန္မွာ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ကို ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔နဲ႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းစိန္က ေျပာပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ကတည္းက ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွာ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရး စီမံခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ျပီး ဒီလို ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္က မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံထဲမွာ လူထုကို တရားဝင္အသိေပးတဲ့ အခမ္းအနားၿပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကိုေတာ့ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ၾကီးသံုးစြဲမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး အသိပညာေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၀၀၆) ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ၾကီးထြက္ပစၥည္းေသာက္သံုးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရနယ္ေျမေတြသတ္မွတ္ထားေပမယ့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေနတာေၾကာင့္ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ကိုစံျပအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး 
ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ေဖာ္ထုတ္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မွာ ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ မေဆာင္ရြက္ခင္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရနယ္ေျမေတြမွာ လိုက္နာမႈ ရွိရဲ႕လားဆိုတာကို ကြင္းဆင္းေကာက္ခံခဲ့ရာ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ လိုက္နာမႈရွိျပီး (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းက မလိုက္နာပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္ေနၾကတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာက္တံတားကို ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ကာလအတြင္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕ထဲက ေဆးလိပ္မေသာက္ရနယ္ေျမေတြထဲမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ဖို႔ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ထဲက ျမိဳ႕နယ္ (၃၃) ခုကို ေဆးလိပ္မေသာက္ရနယ္ေျမေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က ငါးႏွစ္တာစီမံကိန္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 


 

Related News