ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းဟာ ျပီးခဲ႕တဲ့ဘ႑ာႏွစ္နဲ႔ယွဥ္ရင္ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ အနည္းငယ္ေလ်ာ႔က်သြားႏိုင္ တယ္လို႔ ကမၻာ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဒါဟာ ေဒသတြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ႔ အားေကာင္းတဲ့ တိုးတက္မႈႏႈန္းအျဖစ္ ရွိေနေသးတယ္လို႔ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ျမန္မာ႔စီးပြားေရးေစာင္႔ၾကည့္အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

မႏွစ္က၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဟာ (၆.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုးတက္ခဲ့ေပမယ္႔ အခုလက္ရွိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ႔ (၆.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းကို အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားမယ္လို႔ကမာၻ႔ဘဏ္ကခန္႔မွန္းပါတယ္။ ဒါဟာကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈနဲ႔ျမန္မာ႔စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေပၚမူတည္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ကုမၸဏီဥပေဒသစ္ေျပာင္းလဲက်င္႔သံုးတာ ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေျဖေလ်ာ႔တာ ၊ Belt and Road စီမံကိန္းလို အခြင္႔အလမ္းေတြေၾကာင္႔ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာေတာ႔ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကအေကာင္းဘက္မွာ ဆက္ရွိႏိုင္ျပီး (၆.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းရွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ရခိုင္ကိစၥအပါအ၀င္ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးကင္းလြတ္ခြင္႔ ျပန္လည္ကန္႔သတ္ ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြက ျမန္မာ႔စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္စိန္ေခၚမႈေတြအျဖစ္ရွိလာႏိုင္တယ္လို႔ ကမၻာ႔ဘဏ္က သံုးသပ္ပါတယ္။   

က႑အလိုက္ တိုးတက္မႈႏႈန္းကလည္း စက္မႈက႑ဟာ အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ မႏွစ္ကထက္ (၁.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ႔က်လာႏိုင္ျပီး ၀န္ေဆာင္မႈက႑ကလည္း (၀.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းထပ္မံက်ဆင္း ႏိုင္တယ္လို႕ သံုးသပ္ထား ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့(၆)လအတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး(၁၈)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းခဲ့တာကို ေထာက္ျပ ထားျပီး လာမယ္႔ႏွစ္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထပ္မံ ျမင္႔တက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ဒီအစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

ေငြလဲႏႈန္းျမင္႔တက္တာနဲ႔ စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင္႔တက္လာတာေၾကာင္႔ ျပီးခဲ့တဲ႔ႏွစ္က ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း (၅.၅)ႏႈန္းရွိခဲ့ျပီး အခုဘ႑ာႏွစ္မွာ  (၈.၈) ရာခိုင္ႏႈန္း အထိျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ကမၻာ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္းလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးသံုးႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၀င္ေရာက္တာ ေလ်ာ႔က်လာတာလည္း ေရရွည္ျမန္မာ႔ စီးပြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္မႈရွိတယ္လို႔ ကမၻာ႕ဘဏ္အစီရင္ခံစာမွာ ေထာက္ျပထားပါတယ္။ဒါေပမယ္႔ ျမန္မာ အစုိးရဘက္ ကေတာ႔ ႏွစ္(၂၀) အတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၂၀၀)ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျမွင္႔ တင္ျခင္းစီမံကိန္း (MIPP)ကို ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ေနျပီး လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ရလြယ္မႈအဆင္႔ကိုလည္း လက္ရွိ အဆင္႔ (၁၇၁)ကေန (၁၀၀)ေအာက္ေရာက္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ ေနတယ္လို႔ အခုႏွစ္အတြင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

 

Related News