ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈဆိုင္ရာ ေစာင္႔ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြလုပ္ေဆာင္ရာမွာအသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယသံရံုးမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္(၁၀)စီးကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

လွဴဒါန္းတဲ့အခမ္းအနားကိုေတာ႔ ဒီဇင္ဘာ(၁၅)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းမွာရွိတဲ့ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ(JMC)ရံုးမွာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကီးရာျပည့္နဲ႔ JMC-U ကတာ၀န္ရွိသူေတြ ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအိႏၵိယသံရံုးက ကို္ယ္စားလွယ္ ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအိႏၵိယ သံအမတ္ၾကီး မွ အိႏၵိယႏိုင္ငံထုတ္ (TATA)အမွတ္တံဆိပ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္(၁၀)စီးကို လႊဲေျပာင္း လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ဆက္လက္ပါ၀င္ကူညီေပးမွာျဖစ္တယ္လို႔အိႏၵိယသမၼတ က ျပီးခဲ႔တဲ့ရက္ပိုင္းအတြင္း ၄င္းရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မွာ ေျပာၾကားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ကားတစ္စီးကို ခန္႔မွန္းေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါး တန္ဖိုးရွိျပီး ဒါဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာအိႏိၵယသံရံုးရဲ႕ ပထမဆံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းကူညီမႈျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ(၁၅)ရက္က အစိုးရနဲ႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ NCA စတင္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ျပီးေနာက္ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင္႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ (JMC-U)ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁၈)ရက္ မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ  တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ျပည္နယ္အဆင္႔ေကာ္မတီ (JMC-S)ငါးခုနဲ႔ေဒသ ဆိုင္ရာအဆင္႔ (JMC-L)ႏွစ္ခုဖြဲ႕စည္းထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။အခုလွဴဒါန္းတဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြကိုေတာ႔ ေကာ္မတီအသီးသီးရဲ႕ ရံုးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေစာင္႔ၾကည့္မႈေတြအတြက္ အသံုးျပဳမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

 

Related News