သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကစီစဥ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံသင္တန္းကို တစ္ႏွစ္တာတက္ေရာက္ျပီး ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္က ျပည္လမ္းရွိ IBC မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာႏွင့္လူမႈေရးသိပၸံ (Communit Leadership and Social Studies) သင္တန္းကို သေျပပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းက တစ္ႏွစ္တာၾကာျမင့္ျပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဦးေရ (၆၀)ကို သံုးသုတ္ခြဲျပီး လက္ခံသင္ၾကားေပးေနတာပါ။ ယခုပြဲမွာေတာ့ အပတ္စဥ္ (၉)၊ (၁၀)နဲ႕ (၁၁) တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့  ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြကို ဘြဲ႕လက္မွတ္ေပး အပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ တန္းခြဲ ၁၈ ခုကို နာရီေပါင္း ခုနစ္ရာ သင္ၾကားေပးခဲ့ျပီး ျပင္ပမွာ နာရီေပါင္း ၃၃၀ ေက်ာ္ လက္ေတြ႕သင္ယူမႈ လုပ္ခဲ့ျပီးမွ ေက်ာင္းဆင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈပညာနဲ႕ လူမႈေရးသိပၸံသင္တန္းမွာေတာ့ ႏုိင္ငံသားေကာင္းျဖစ္ေရးနဲ႕ မတူကြဲျပားျခားနားတာေတြကို တန္ဖိုး ထားတတ္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တုိးတက္ေရး ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လူငယ္ေတြ ပါဝင္လာေရးအတြက္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းမွာ ဆုရခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုနဲ႕ အတူတူ ေနထိုင္သင္ၾကားခဲ့ရတာက အေတြ႕ၾကံဳေကာင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႕ေျပာပါတယ္။  သေျပပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ေခါင္းေဆာင္မႈ ပညာနဲ႕ လူမႈေရးသိပၸံ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ေဖာင္ေတြကို ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ျဖန္႕ေဝေပးတယ္လို႕သိရပါတယ္။ သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေဖာင္ေလ်ွာက္ထား တဲ့ သူေတြကိုေတာ့ လူကိုယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ ဖုန္းနဲ႕ ဆက္သြယ္ျပီး ေမးျမန္းစစ္ေဆး ေခၚယူတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ 

 

 

Related News