ရတနာကေလးျပဳစုေရးေဂဟာက  ျခင္းေတာင္းရက္နည္းပညာကို ပညာဒါနမ်ွေ၀တဲ႔ အစီအစဥ္အျဖစ္္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြမွာ လိုက္လံသင္ႀကားေပးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ရတနာကေလးျပဳစုေရးေဂဟာ ေက်ာင္းေတြမွာ ျခင္းေတာင္းရက္နည္း ပညာဒါနမ်ွေ၀တဲ႔အစီအစဥ္ကို 2018 ခုႏွစ္ (ေအာက္တိုဘာလ)မွာ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ျခင္းေတာင္းရက္နည္းပညာကိုအရင္ဗိုလ္တေထာင္ျမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ႔အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွာသင္ႀကားေပးခဲ႔ျပီးအခုမရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္ရွိအမွတ္(၈)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းထခြဲမွာတတိယေျမာက္အျဖစ္္သင္ႀကားေပးတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုပညာဒါနမ်ွေ၀တဲ႔အစီအစဥ္ကိုျပဳလုပ္တာဟာေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းအျဖစ္္္ျခင္းေတာင္းရက္နည္းပညာနဲ႔ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အျပင္္အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာျခင္းေတာင္းရက္လုပ္တဲ့အလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ျပီး၀င္ေငြရရွိေစဖို႔ို႔ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ ရတနာကေလးျပဳစုေရး ေဂဟာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခ်မ္းသာေအာင္က ေျပာပါတယ္။

အခုလိုျခင္းေတာင္းရက္ပညာကို  ေက်ာင္းေတြမွာလိုက္လံျပီးပညာဒါနမ်ွေ၀ရာမွာ ျခင္းေတာင္းရက္ရာမွာ အသုးံျပဳရတဲ႔ ကုန္ႀကမ္းပစၥည္းေတြကိုပါ လွဴဒါန္းေပးၿပီး ျခင္းေတာင္းရက္နည္းပညာကို သင္ႀကားေပးရာမွာေတာ႔ ျခင္းေတာင္းတစ္လုးံရဲ႕ ျပဳလုပ္နည္းပုံစံအေသးစိတ္က ိုသင္ႀကားေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ ရတနာကေလးျပဳစုေရး ေဂဟာကျခင္းေတာင္းရက္ပညာကို သင္ႀကားေပးသူ မခိုင္ခိုင္လင္းက ေျပာပါတယ္။ အခုလက္ရွိ အမွတ္(၈)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းထခြဲမွာေတာ ႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၂၃)ဦး၊ ဆရာမႏွစ္ဦးနဲ႔ ပရဟိတေက်ာင္းကဆရာတစ္ဦးတို႔ကို သင္ႀကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျခင္းေတာင္းရက္နည္းပညာကို ခ်ိတ္ဆက္ျပီးသင္ႀကားေပးရတာဟာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခ်င္ရင္ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔အမွတ္(၈)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းထခြဲက ေက်ာင္းအုပ္ေဒါက္တာယုမြန္ေသာ္က ေျပာပါတယ္။

အခုလိုေက်ာင္းေတြမွာ ျခင္းေတာင္းရက္ပညာကို လိုက္လံသင္ႀကားေပးရာမွာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ႏွစ္ရက္ႀကာ သင္ႀကားေပးတာျဖစ္ျပီးစိတ္၀င္စားျပီး၀ါသနာပါတဲ႔ကေလးေတြကိုေရြးခ်ယ္သင္ႀကားေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္ကို သင္ယူေနတဲ႔ မဥမၼာျမင္႔ကေတာ႔ သူ႔၀ါသနာကို အခုလိုပဲေျပာပါတယ္။ ရတနာကေလးျပဳစုေရးေဂဟာက ခိုကိုးရာမဲ႔ကေလးငယ္ေတြ ရက္လုပ္ေနတဲ႔ျခင္းေတာင္းရက္လုပ္ငန္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ေနျပီး လက္ရွိမွာ ဒို႔ရတနာအမည္ရွိအေရာင္းဆိုင္ေတြ  ျမိဳ႔နယ္အသီးသီးမွာ ဖြင္႔လွစ္ထားပါတယ ္အခုလက္ရွိေက်ာင္းေတြမွာ ပညာဒါနမွ်ေ၀တဲ႔အစီအစဥ္ကိုေတာ႔တစ္လကိုတစ္ေက်ာင္း အလွည္႔က်သင္ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 

Related News