လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အျခားသူေတြ မေတြးထားတဲ့ကိစၥေတြကို ေတြးၾကၿပီး တျခားႏိုင္ငံမွာမလုပ္ေသးတဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္ၾကဖို႔ ဒီဇင္ဘာလ(၁၄)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန(၂) မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ တျခားသူေတြ မေတြးထားတဲ့ ကိစၥေတြကိုေတြးၾကပါ၊ တစ္ျခားႏိုင္ငံမွာ မလုပ္ေသးတဲ့ကိစၥေတြကို လုပ္ၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိလ္က မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ႏုိင္ငံအတြင္းက လူငယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တမူထူးၿခား ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို မိမိတုိ႔အတြက္သာမက ႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴၾက ပါလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ယခုေခတ္ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ IT လုပ္ငန္းေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာကို ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္မယ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းရဲ႕ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းျမင့္ေဌး က ေျပာပါတယ္။ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ညီလာခံကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အခုႏွစ္ကေတာ့ တတိယ အၾကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

Related News