ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနနဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ Copyright System and Computer Program Registration ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ MICT Park မွာျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ  စာေပ၊အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ကြန္ပ်ဴတာ registration နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ လက္ရိွမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္မာေတြ ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒအေၾကာင္း ေတြကို ျပည္သူေတြ သိရိွနိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္မာေတြအေနနဲ႔ သူတို႕ေရးဆြဲထားတဲ့ကိုပိုင္ပရိုဂရမ္ေတြကို ပုိင္ဆိုင္ခြင့္၊မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အကာကြယ္ေပးမႈစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ သိရိွေအာင္လို႔ အခုလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနကေရးဆြဲထားတဲ့ မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒ (၄)ရပ္ကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းထားျပီး အဲ့ဒီမူပိုင္ခြင့္ေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရင္ေတာ့ စာေပ၊အႏုပညာ မူပိုင္ခြင့္ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အကာကြယ္ေပးတာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ အခုလိုမူပိုင္ခြင့္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အသိပညာေပးေဆြးေႏြးမႈေတြကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ တျခားတိုင္းေဒသၾကီးေတြမွာလည္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ရိွတယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News