ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္မႈနည္းပါးေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းက သိရပါတယ္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့(၆)ႏွစ္ကလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာေတာ့ အေလးထားလုပ္ေဆာင္မႈက အားနည္းေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။လက္ရိိွမွာေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ၊ အသိပညာေပးမႈေတြက  လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ ကေျပာပါတယ္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒမရွိေသးပါဘူး။ အဆိုပါ ဥပေဒရွိလာခဲ့ရင္ေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေတြ လိုက္နာဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကေျပာပါတယ္။အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔လဲ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လြဲမွားမႈေတြက လက္ရိွလုပ္ငန္းခြင္မွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဟာေျပာပြဲေတြ၊ သင္တန္းေတြနည္းပါးေနေသးတာေၾကာင့္ နယ္ေတြက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာလဲ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္လို႔သိရပါတယ္။လာမယ့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၈)ရက္နဲ႔ (၁၉)ရက္မွာေတာ့ Melia Hotel မွာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ASK Limited နဲ႔ နည္းပညာေက်ာင္းမွေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News