သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံကုိ ေနျပည္ေတာ္မွာပထမဆုံးအၾကိမ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္က က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔မွ တုိးတက္ေအာင္က တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံကုိ အရင္အၾကိမ္ေတြနဲ႔မတူပဲတစ္ရက္ထဲနဲ႔အျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ အရင္အၾကိမ္ေတြတုန္းကေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ ညီလာခံေရာက္မွ ေဆြးေႏြးၾကေပမဲ႔ ယခုအၾကိမ္မွာေတာ႔ ညီလာခံမျပဳလုပ္မီ လပုိင္းအလုိထဲကေဆြးေႏြးမယ့္ ေခါင္းစဥ္ေတြကုိ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံကေန သတင္းမီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ယခုအေျခအေနထက္ ပုိမုိတုိးတက္မႈေတြရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သင္႔တာေတြကုိေဆြးေႏြးသြားၾကဖုိ႕ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal ဟုိတယ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ျပဳလုပ္တဲ့ သတၱမအၾကိမ္ေျမာက္ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ညီလာခံမွာ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစီအစဥ္ေလးခုနဲ႔ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ ။ အဲဒီထဲမွာ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလြတ္လပ္စြာရယူခြင့္သုိ႕ ေခါင္းစဥ္နဲ႔လည္းေကာင္း၊  ျမန္မာနုိင္ငံ၏ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာမ်ား၊ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေခါင္းစဥ္အပါအ၀င္ မီဒီယာနွင့္သတင္းသမားမ်ား၏လုံျခဳံေရး ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကူးေျပာင္းသည့္ အခင္းအက်င္းတြင္ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးနွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေရးစတဲ႔ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံကုိ ၂၀၁၂ ကတည္းက နွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာပါ။ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ႔တဲ႔ ညီလာခံမ်ားကုိ ရန္ကုန္မွာသာ နွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ခဲ႔တာျဖစ္ျပီး အခုသတၱမအၾကိမ္ေျမာက္မွသာ ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္တာလုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆုိပါ မီဒီယာဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးညီလာခံကုိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္အပါအ၀င္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူေတြအပါအ၀င္ ဖိတ္ၾကားထားသူေတြတက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News