ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ Singapore Contractors Association Ltd.,၊ ASK Limited နဲ႔ International Society For Fall Protection တို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္က Melia Hotel မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစာနယ္ဇင္းမိတ္ဆက္ပြဲကေတာ့ လာမယ့္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)ရက္နဲ႔ (၁၉)ရက္မွာ  ျပဳလုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္အလိုက္ Workshop ေတြ၊ ျပပြဲေတြနဲ႔ အသိပညာေတြကို စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အားနည္းေနေသးတာေၾကာင့္ အခုျပဳလုပ္မယ့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲဟာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးျမင့္ကေျပာပါတယ္။လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီ၊ ASK Limited နဲ႔ နည္းပညာေက်ာင္းမွေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။ 

 

 

 

Related News