ျပည္တြင္းက ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေနနဲ႔ ေ၀းလံျပီး ခက္ခဲတဲ႔ေဒသေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္သြားၾကဖုိ႕ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းအဖြဲ႔က တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္။ ဆရာ၊ဆရာမေတြအေနနဲ႔ေျမျပန္႔ေတာင္ေပၚမခြဲျခားပဲပညာသင္ယူမႈအခြင့္အလမ္းေတြကုိ တန္းတူရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ပုိျပီးခက္ခဲေ၀းလံတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြကုိ သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ အခက္အခဲတစ္ရပ္အေနနဲ႔မျမင္ဘဲ နုိင္ငံအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိ႔ရတဲ႔ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၾကဖုိ႔ ဒီဇင္ဘာလ(၄)ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန-၂ (MICC-2) မွာ ျပဳလုပ္တဲ႔ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ပညာေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ(အေျခခံပညာက႑)မွာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ 

ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔  ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈ ေနာက္က်ေနတဲ႔ေနရာေတြမွာသြားျပီး ပညာေပးေရးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္မယ္ဆုိတဲ႔ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေမြးျမဴၾကဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ အသက္ငယ္ရြယ္တဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ ယခုအခ်ိန္မွာ အေတြ႔အၾကဳံသစ္ေတြရရွိဖုိ႕ အခြင့္အေရးလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ နုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကေျပာပါတယ္။ အေျခခံပညာက႑မွာ ယခု၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္နွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း (၄၇၀၀၅)ေက်ာင္းမွာ ဆရာဆရာမေပါင္း (၄၀၃၂၇၀)ဦးက ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း (၉၁၃၁၇၂၂)ဦးကုိ ပညာသင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

 

 

Related News